تاریخ: ۲۱:۴۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
افزایش پنج تساوی مبلغ قراردادهای پژوهشی دانشگاه شهید چمران در سال گذشته

وی با اظهار اینکه فعالیت های پژوهشی صرفا مختص نمایشگاه نیست٬ گفت: ما فعالیت های دیگری نیز داریم که قابل ارایه شدن در نمایشگاه نیستند و به طور مثال٬ از توفیقات دانشگاه شهید چمران در سال جاری این بود که دو عدد از مجلات علمی ما موفق شد نمایه معتبر و بین المللی اسکوپوس را […]

وی با اظهار اینکه فعالیت های پژوهشی صرفا مختص نمایشگاه نیست٬ گفت: ما فعالیت های دیگری نیز داریم که قابل ارایه شدن در نمایشگاه نیستند و به طور مثال٬ از توفیقات دانشگاه شهید چمران در سال جاری این بود که دو عدد از مجلات علمی ما موفق شد نمایه معتبر و بین المللی اسکوپوس را دریافت کنند که این موفقیت زیاد بزرگی برای دانشگاه هست.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز دنبال کرد: علاوه بر این در سال سابق ۶ مرکز تحقیقاتی ما که موافقت اصولی داشتند٬ در یک ماه سابق مورد بازدید مدیران وزارت علوم جای گرفتند و از فعالیت های پژوهشی و بویژه مطالعاتی کاربردی انجام شده در این دانشگاه ابراز خوشحالی کردند، به طوری که گفتند این فعالیت ها توان دارد الگویی برای سایر دانشگاه ها باشد که جایگاه ها پژوهشی را با مساعدت دستگاه ها و صنعت ها استان راه اندازی کنند.

..

وی گفت: در سال جاری تا به این لحظه اکثر از ۳۷ قرارداد پژوهشی با ارگان ها داریم و از نظر ریالی ظرفیت قراردادهای پژوهشی در سال سابق پنج برابر سال پیش از آن شده هست.

این مطلبو از دست ندید!  بوم گردی فرصتی برای آشنایی با فرهنگ‌ها

اکثر از ۱۰۰ طرح تحقیقاتی دیگر نیز جاری هست که از سال گذشته  در روند بوده و امید دارم تا انتهاء سال، دانشگاه بتواند قراردادهای مطلوبی جهت برطرف نیازهای صنابع منعقد کند. رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفته بود: از دیگر موفقیت های دانشگاه در سال جاری این بود که توانستیم پمپ های درون چاهی برای وزارت نفت که قرارداد آن در سال ۹۵ بسته شده بود را تولید کنیم.

خواجه اهتمام کرد: در سال سابق زیرساخت های پژوهش را در سال جاری و سابق تقویت کردیم که بتوانیم طبق این زیرساخت ها٬ فعالیت های پژوهشی را در سال های آینده توسیع دهیم.
انتهای پیام