تاریخ: ۱۹:۳۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
افزایش سطح آگاهی خانواده ها توقع ازدواج را معقول خواهد کرد

حسین رضوی کارشناس ازدواج دراین مراسم اظهار داشت: هدف اسلام از تشکیل خانواده توسیع ارزشهای آدمی، محافظت آرمان های توحیدی و بقای نسل هست. وی گفت: تشکیل خانواده طبق آرمان های اسلام بسیاری از لطمه های اجتماعی جامعه را به دست کم می رساند و ضروری هست ازدواج آسان در جامعه ترویج و نهادینه گردد. […]

حسین رضوی کارشناس ازدواج دراین مراسم اظهار داشت: هدف اسلام از تشکیل خانواده توسیع ارزشهای آدمی، محافظت آرمان های توحیدی و بقای نسل هست.
وی گفت: تشکیل خانواده طبق آرمان های اسلام بسیاری از لطمه های اجتماعی جامعه را به دست کم می رساند و ضروری هست ازدواج آسان در جامعه ترویج و نهادینه گردد.

وی اضافه کرد: ازدواج از دیدگاه پیشوایان دین مبین اسلام از جایگاه اختصاصیی بهره مند هست و بزرگان دین، امت اسلامی را به اعمال این سنت حسنه و کوشش برای استحکام بنیان خانواده ترغیب کرده اند.

  
   این کارشناس با اظهار اینکه اجراء مهریه های سنگین در ازدواج اقدام پسندیده ای نیست، اهتمام کرد : پیوند زناشویی در جامعه اسلامی ضروری هست بر عقلانیت، آموزه های مذهبی و قرآنی استوار باشد.
وی گفته بود: با افزایش سطح آگاهی خانواده ها و علاوه بر این تعلیم و فرهنگ سازی مسایل اجتماعی در بین جوانان، سطح توقع جامعه نسبت به ازدواج معقول خواهد گردید.

این مطلبو از دست ندید!  شنبه گردش؛ سنتی دیرینه در چهارمحال و بختیاری

وی در انتهاء افزود: همه ما به نحوی موظف هستیم زمینه ازدواج های آسان را در میان جوانان آماده کنیم و با آسان گرفتن شرایط برای دخترهای و پسران آنها را به سوی این سنت پسندیده رهنمود دهیم.