تاریخ: ۱۹:۳۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
افزایش سطح آگاهی خانواده ها توقع ازدواج را معقول خواهد کرد

حسین رضوی کارشناس ازدواج دراین مراسم اظهار داشت: هدف اسلام از تشکیل خانواده توسیع ارزشهای آدمی، محافظت آرمان های توحیدی و بقای نسل هست. وی گفت: تشکیل خانواده طبق آرمان های اسلام بسیاری از لطمه های اجتماعی جامعه را به دست کم می رساند و ضروری هست ازدواج آسان در جامعه ترویج و نهادینه گردد. […]

حسین رضوی کارشناس ازدواج دراین مراسم اظهار داشت: هدف اسلام از تشکیل خانواده توسیع ارزشهای آدمی، محافظت آرمان های توحیدی و بقای نسل هست.
وی گفت: تشکیل خانواده طبق آرمان های اسلام بسیاری از لطمه های اجتماعی جامعه را به دست کم می رساند و ضروری هست ازدواج آسان در جامعه ترویج و نهادینه گردد.

وی اضافه کرد: ازدواج از دیدگاه پیشوایان دین مبین اسلام از جایگاه اختصاصیی بهره مند هست و بزرگان دین، امت اسلامی را به اعمال این سنت حسنه و کوشش برای استحکام بنیان خانواده ترغیب کرده اند.

  
   این کارشناس با اظهار اینکه اجراء مهریه های سنگین در ازدواج اقدام پسندیده ای نیست، اهتمام کرد : پیوند زناشویی در جامعه اسلامی ضروری هست بر عقلانیت، آموزه های مذهبی و قرآنی استوار باشد.
وی گفته بود: با افزایش سطح آگاهی خانواده ها و علاوه بر این تعلیم و فرهنگ سازی مسایل اجتماعی در بین جوانان، سطح توقع جامعه نسبت به ازدواج معقول خواهد گردید.

این مطلبو از دست ندید!  صادر کردن مجوز شکار، آتش تخلف های را شعله ورتر می کند

وی در انتهاء افزود: همه ما به نحوی موظف هستیم زمینه ازدواج های آسان را در میان جوانان آماده کنیم و با آسان گرفتن شرایط برای دخترهای و پسران آنها را به سوی این سنت پسندیده رهنمود دهیم.