گروه: بلیط
تاریخ: ۱۷:۰۸ :: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
افزایش دو سالن به حجم سینما های نمایش دهنده فیلم فجر

وی گفت: طی چند روز موخر و به دلیل تقاضا‌های متعدد تلفنی و حضوری، بنده مذاکره هایی با ستاد جشنواره انجام دادم و امروز موافقت افزایش ۲ سالن از سینما‌های ایران مال به سینما‌های نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره فجر اعلام گردید. وی در پایان و درباره روش تهیه بلیط سالن‌های افزوده شده گفت: فروش بلیط […]

افزایش دو سالن به حجم سینما‌های نمایش دهنده فیلم فجر

وی گفت: طی چند روز موخر و به دلیل تقاضا‌های متعدد تلفنی و حضوری، بنده مذاکره هایی با ستاد جشنواره انجام دادم و امروز موافقت افزایش ۲ سالن از سینما‌های ایران مال به سینما‌های نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره فجر اعلام گردید.

افزایش دو سالن به حجم سینما‌های نمایش دهنده فیلم فجر

وی در پایان و درباره روش تهیه بلیط سالن‌های افزوده شده گفت: فروش بلیط سینما‌های افزوده شده، در مجموعه سینمایی بازار بزرگ ایران_ایران‌مال انجام می‌شود.

در ایام برپایی جشنواره فیلم فجر، ۴ سالن سینما‌های بازار بزرگ ایران فیلم‌های جشنواره را نمایش می‌دهد.

افزایش دو سالن به حجم سینما‌های نمایش دهنده فیلم فجر

این مطلبو از دست ندید!  بلیت‌های نجومی؛ مشهد - تهران ۷۵۴هزار تومان!