گروه: تور
تاریخ: ۲۲:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
افزایش حجم گردشگری نیشابور با استفاده توسط ریلی

حسین وظیفه دوست روز پنجشنبه در نیشابور به خبرنگار ایرنا عنوان کرد: خط ریلی علاوه بر افزایش حجم گردشگری، نقش ارزشمندی در آشنایی گردشگران با توان منطقه و پیشرفت اقتصادی روستاهای واقع در طریق این خط دارد.وی اضافه کرد: علاوه بر آن طریق ریلی باعث کاهش رفت و آمد ها و صرفه جویی در وقت […]

حسین وظیفه دوست روز پنجشنبه در نیشابور به خبرنگار ایرنا عنوان کرد: خط ریلی علاوه بر افزایش حجم گردشگری، نقش ارزشمندی در آشنایی گردشگران با توان منطقه و پیشرفت اقتصادی روستاهای واقع در طریق این خط دارد.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن طریق ریلی باعث کاهش رفت و آمد ها و صرفه جویی در وقت و بودجه مسافران حومه شهر های مشهد و نیشابور می شود.

وظیفه دوست عنوان کرد: مسیرهای زیاد برای راه اندازی قطارهای حومه ای شایسته می باشند که ضروری هست برنامه ریزی های ضروری در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به حجم های صادراتی نیشابور عنوان کرد: صادرات فیروزه این شهرستان از حجم های ارزشمند این منطقه هست که بازارهای اروپایی من جمله مقاصد صادراتی آن شمرده می شوند.

خبرنگار: سعید صفارائی ** انتشار یافتن دهنده: محمد حسین علی مقدم
۹۸۶۹ / ۶۰۵۳