تاریخ: 19:40 :: 2019/11/08

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، کانال تلگرامی از هامون تا مکران فیلمی از افزایش پرندگان زیبای تیهو سیستان و بلوچستان را منتشر کرد. زادآوری تیهو، بلوچستان، فیلم از: محیط بان عبدالحکیم جهانگیرزهی مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4 دانلود

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، کانال تلگرامی از هامون تا مکران فیلمی از افزایش پرندگان زیبای تیهو سیستان و بلوچستان را منتشر کرد.

زادآوری تیهو، بلوچستان، فیلم از: محیط بان عبدالحکیم جهانگیرزهی

دانلود