گروه: اخبار
تاریخ: ۱۲:۰۰ :: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
افزایش تحرک حقوقی‌ها در معاملات شهریور بورس

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من؛ بررسی معاملات شهریورماه بورس نشان می‌دهد ۶۷ درصد معاملات در این مدت توسط اشخاص حقوقی و ۳۳ درصد معاملات توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته و در خالص معاملات، برابر با ۹۳۴ میلیارد ریال از مالکیت اشخاص حقوقی کاسته و به مالکیت اشخاص حقیقی […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من؛ بررسی معاملات شهریورماه بورس نشان می‌دهد ۶۷ درصد معاملات در این مدت توسط اشخاص حقوقی و ۳۳ درصد معاملات توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته و در خالص معاملات، برابر با ۹۳۴ میلیارد ریال از مالکیت اشخاص حقوقی کاسته و به مالکیت اشخاص حقیقی افزوده شده است.

همچنین در ماه گذشته اشخاص حقیقی ۳۴ درصد خریدها و ۳۲ درصد فروش‌ها را به خود اختصاص دادند و حقوقی‌های بازار نیز سهم ۶۶ درصدی از خرید و ۶۸ درصدی از فروش‌ها را به نام خود ثبت کردند.

از سویی دیگر اشخاص حقیقی در شهریورماه مالکیت خود در سهام ۱۸ گروه را اضافه کردند که رتبه اول تا پنجم خالص خریدها از آن صنایع اطلاعات و ارتباطات با ۱۰۲۷ میلیارد ریال، صندوق‌های قابل معامله با ۶۱۵ میلیارد ریال، فلزات اساسی با ۲۹۹ میلیارد ریال، محصولات کاغذی با ۱۰۹ میلیارد ریال و مخابرات با ۸۹ میلیارد ریال بوده است.

بنابراین گزارش حقوقی‌ها نیز در ماه گذشته مالکیت خود را در ۲۲ صنعت افزایش دادند و ۵ صنعت اول که بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی را داشتند عبارتند از رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با ۳۸۸ میلیارد ریال، محصولات شیمیایی با ۲۶۲ میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با ۱۶۵ میلیارد ریال، فرآورده‌های نفتی با ۱۶۴ میلیارد ریال و بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۵۹ میلیارد ریال.