تاریخ: ۱۷:۲۷ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
اعزام هیأت تشکیل شده از ۲۲ شرکت دانش بنیان به نمایشگاه شنزن چین

این نمایشگاه در سال سابق در محیطی ۱۰۰ هزار متر مربعی برپا گردید و حدود ۳ هزار شرکت کننده از اکثر از ۵۰ کشور در آن حاضر بودن داشتند. نمایشگاه CHTF دربردارنده «تبادل دستاوردها»، «نمایش محصولات»، «برگزاری جلسه های تجاری»، «مطرح شدن پروژه ها و مشارکت ها» و «تمرکز بر فناوری های پیشرفته» در زمینه […]

این نمایشگاه در سال سابق در محیطی ۱۰۰ هزار متر مربعی برپا گردید و حدود ۳ هزار شرکت کننده از اکثر از ۵۰ کشور در آن حاضر بودن داشتند.

نمایشگاه CHTF دربردارنده «تبادل دستاوردها»، «نمایش محصولات»، «برگزاری جلسه های تجاری»، «مطرح شدن پروژه ها و مشارکت ها» و «تمرکز بر فناوری های پیشرفته» در زمینه های «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «تجهیزات پیشرفته»، «انرژی های نو»، «حفاظت از محدوده زیست» و غیره می شود.

تخصیص محیطی به مساحت ۳۶ متر مربع برای عرضه دستاوردهای ۶ شرکت، اعزام هیأتی تشکیل شده از ۱۶ شرکت فعال در حوزه های «ICT»، «الکترونیک»، «رباتیک»، «برق و مخابرات»، «تجهیزات پیشرفته» و «نانو» برای عرضه دستاوردها و کاوش فناوری، برنامه ریزی بازدید از شرکت HUAWEI و برگزاری جلسه با عنوان”همکاری های تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری ایران” تخصیص محیطی به مساحت ۳۶ متر مربع برای عرضه دستاوردهای ۶ شرکت، اعزام هیأتی تشکیل شده از ۱۶ شرکت فعال در حوزه های «ICT»، «الکترونیک»، «رباتیک»، «برق و مخابرات»، «تجهیزات پیشرفته» و «نانو» برای عرضه دستاوردها و کاوش فناوری، برنامه ریزی بازدید از شرکت HUAWEI و برگزاری جلسه با عنوان”همکاری های تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری ایران” در حاشیه نمایشگاه، من جمله اموری صورت گرفته برای حاضر بودن هرچه مفیدتر هیأت ایرانی در چین هست.

انتهای پیام