تاریخ: ۰:۵۲ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

خبرآنلاین: بازیکنان استقلال در اقدامی مشترک در پشتیبانی از هم تیمی شان استوری اینستاگرام شان را به روز کردند.  بعد از این اتفاق تیترهایی زده گردید در مورد اینکه قربانی مقصر برابری استقلال هست و به همین سبب بازیکنان استقلال در پشتیبانی از این بازیکن در صفحات شخصی شان درج کردند.

خبرآنلاین: بازیکنان استقلال در اقدامی مشترک در پشتیبانی از هم تیمی شان استوری اینستاگرام شان را به روز کردند.
  بعد از این اتفاق تیترهایی زده گردید در مورد اینکه قربانی مقصر برابری استقلال هست و به همین سبب بازیکنان استقلال در پشتیبانی از این بازیکن در صفحات شخصی شان درج کردند.
استوری بازیکنان استقلال برای علی قربانی