تاریخ: ۱۵:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
استراتژی های بقا در زلزله

زمینی که حیات ما به آن منسوب هست، توان دارد روزی بر سر ما آوار گردد. زلزله، بلایی طبیعی هست که توان دارد هر جا و هر وقت اتفاق بیفتد، بدون آن که ما پیش تر از آن باخبر باشیم.     1. در جای شایسته پناه بگیرید    1. در جای شایسته پناه بگیریددر شرایط عادی […]

زمینی که حیات ما به آن منسوب هست، توان دارد روزی بر سر ما آوار گردد. زلزله، بلایی طبیعی هست که توان دارد هر جا و هر وقت اتفاق بیفتد، بدون آن که ما پیش تر از آن باخبر باشیم.  استراتژی های بقا در زلزله  
1. در جای شایسته پناه بگیرید
    1. در جای شایسته پناه بگیریددر شرایط عادی و مرسوم، خانه خود را ارزیابی کنید و خوب ترین مکانی را که می توان در وقت واقع شدن زلزله به آن پناه برد، از پیش شناسایی کنید. 2.از پنجره پرهیز کنید

۳٫ مثلث حیات را به علت بیاورید
 استراتژی های بقا در زلزله

در وقت زلزله شیشه ها نه تنها سیر می کنند لکن با الگوهای عجیب و غریبی هم درهم می شکنند لذا لطمه متاثر از آن ها غیرقابل جبران می باشد.
۴٫ زیر تخت پناه نگیرید
 استراتژی های بقا در زلزله 
مثلث حیات را به علت دارید؟ مثلث حیات نظریه ای برای رهایی اشخاص در وقت زلزله هست که در آن سفارش شده اشخاص به جای رفتن به زیر میز یا چهارچوب درب، در جوار اجسام بزرگ و محکم پناه بگیرند به چه علت که در صورت ریزش سقف یا هر جسم پر وزن، محیطی مثلثی شکل در کنار اجسام بزرگ تشکیل می گردد که شما با قرار گرفتن در جوار آن ها توان دارید بقای خودتان را تضمین کنید. پوشاندن سر و صورت در وقت واقع شدن زلزله حیاتی هست و ارزشمند تر از آن قرار گرفتن در وضع دولا یا نشسته هست.   در هر شرایطی که هستید، قطعا بنشینید به چه علت که وضع ایستاده احتمال لطمه پذیری شما را افزایش خواهد داد. زیر تخت پناه نگیرید  نظریه مثلث حیات می گوید که جوانب اشیاء توان دارند برای شما یک محیط امن احداث کنند.   یکی از دلایلی که موجب می گردد زیر تخت مکان شایستهی برای پناه گرفتن در وقت زلزله نباشد، این هست که اگر سقف ریزش کند این محیط محدود از آن چه که هست هم تنگ تر می گردد و توان دارد به شدت مشکل آفرین باشد.
۵٫از مسیر پله دوری کنید
اگر زلزله در شب رخ دهد و شما روی تخت باشید، خوب تر هست که از روی آن پایین بیایید و در جوانب تخت پناه بگیرید.  6.حضور در محیط باز
ظواهر بیانگر از آن هست که محدوده حوالی تخت جزو نقاطی قابل اعتماد در وقت زلزله هست. در صورت امکان قطعا بالشت را هم محافظ سر خود کنید.  7. لوازم ضروری را دم دست نگه دارید
از مسیر پله دوری کنیداز مسیر پله ها با عنوان تله زلزله یاد می گردد به چه علت که اگر فرد در وقت واقع شدن زلزله بالای پله یا پایین آن و یا حتی در وسط ایستاده باشد، احتمال لطمه دیدگی اش خیلی جدی هست.

۸٫تحت هیچ شرایط ندوید استراتژی های بقا در زلزله

حضور در محیط بازاگر در وقت واقع شدن زلزله در محیط باز هستید، قطعا از مکان هایی که سازه های بلند تصنعی یا حتی درخت دارند، پرهیز کنید. چراغ برق ، سیم کشی ها و هر چیز مرتفع مانند جرثقیل در وقت واقع شدن زلزله خطرناک تعبیر می شوند.
۹٫ امنیت در خانه را برقرار کنید

یکی از پرخطرترین امور در وقت زلزله این هست که از مجتمع بیرون شوید و در نزدیکی آن بایستید. لوازم ضروری را دم دست نگه داریداگر به هر سبب از واقع شدن زلزله اطلاع پیدا کردید یا اگر زلزله اتفاق افتاده و شما از آن جان سالم به در برده اید، قطعا یکسری لوازم اولیه را کنار بگذارید.
 10.امنیت در خلال رانندگی
تحت هیچ شرایط ندوید بسیاری باور دارند که در وقت واقع شدن زلزله زیر میز مکان امنی هست ولی تعداد ای این باور را رد می کنند تنها در صورتی به زیر یک میز بروید که از استحکام آن اطمینان قدر کفایت برخوردار باشید و جای دیگری پیدا نکنید.
 11.از چهارچوب های درب فاصله بگیرید
دویدن در خلال واقع شدن زمین لرزه یکی از خطرناک ترین امور محتمل هست به چه علت که هر شیء توان دارد از آسمان بر روی سر شما بیفتد و منتج به لطمه جدی یا حتی فوت گردد.
۱۲٫امنیت حیوانات خانگی استراتژی های بقا در زلزله
آ امنیت در خانه را برقرار کنیداگر به هر سبب از واقع شدن زلزله اطلاع داشتید، قطعا شیر کلیدی آب و گاز را ببندید.

این مطلبو از دست ندید!  گوشه ای از طبیعت دیدنی در «درازنو» + عکس ها

اگر در وقت واقع شدن زلزله در محیطی بسته بودید و متوجه ریزش سقف گردیدید، قطعا به یک جای ایمن پناه ببرید و تا وقت قطع تمام تحرکات و جابجایی ها از آن مکان بیرون نشوید.
مراحلی که در این برنامه ضروری هست جنبه کنید، عبارتند از:

اهتمام کنید که در وقت زلزله قطعا از کتابخانه و لوسترها و حتی تابلوهای پر وزن دوری کنید. آامنیت در خلال رانندگیاگر در وقت واقع شدن زلزله در داخل خودرو یا در خلال رانندگی هستید، سرعت خود را کم کنید و اهتمام کنید در یک محیط ایمن پارک کنید.  11.آاز چهارچوب های درب فاصله بگیریداغلب کسانی که در وقت واقع شدن زلزله جان خود را از دست می دهند، آن هایی می باشند که در چهارچوب های درب پناه گرفته اند.
۱۳٫پس از واقع شدن زلزله

امنیت حیوانات خانگی آتش نشان جان بال (John Ball) و سگ ردیاب وی دارسی (Darcy) در وقت واقع شدن زلزله نپال به بسیاری از مصدومان زمین لرزه مساعدت کردند. یک پرسش رایج این هست که در وقت واقع شدن زلزله چه غیرمنتظره برای حیوانات خانگی می افتد؟ آیا ضروری هست آن ها را ترک کرد یا نه بالعکس در کنار خود نگه داشت؟ ارزشمند ترین مساله این هست که شما یک برنامه برخوردار باشید و بر مبنای آن پیش بروید. تعلیم حیوان خانگی جهت بکارگیری از جعبه اختصاصی حمل و در عین حال نحوه گرفتن و مهار حیوان خانگی در وقت مخاطره من جمله تمهیداتی هست که ضروری هست آن ها را پیش تر تمرین کرده باشید.

خوب تر هست که حیوانات در وقت واقع شدن زلزله در این مکان امن یا اصطلاحا پناهگاه باشند. تعلیم حیوانات خانگی جزو ارزشمند ترین کارهاست. حیوانات خانگی خود را تعلیم دهید تا در وقت آشفتگی لطمهی به آن ها نرسد و بتوانید به هنگام مهارشان کنید.