تاریخ: ۱۵:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
استان سمنان در مدار صنعتی شدن پیش می رود

   به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری برنا ؛ محمدرضا خباز در شورای تعلیم و پروراندن استان که با حاضر بودن مجتبی زینی‌وند معاون وزیر تعلیم و پروراندن برگزار گردید با اشاره به ارزش و نقش نیروی آدمی در رشد و پیشرفت گفت: ضروری هست دانش‌آموزان را با عرضه تخصص و آموزش‌های […]

   به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری برنا ؛ محمدرضا خباز در شورای تعلیم و پروراندن استان که با حاضر بودن مجتبی زینی‌وند معاون وزیر تعلیم و پروراندن برگزار گردید با اشاره به ارزش و نقش نیروی آدمی در رشد و پیشرفت گفت: ضروری هست دانش‌آموزان را با عرضه تخصص و آموزش‌های فنی برای همکاری در این جریان و مساعدت به تحقق صنعتی شدن استان مهیا کنیم.

وی با اظهار اینکه دانش‌آموز و دانشجو ضروری هست در محدوده تعلیمی با مهارت‌های فنی آشنایی بیابند اضافه کرد: اینک که استان ما در حال مبدل شدن به یک قطب ارزشمند خودروسازی هست ضروری هست از هم‌اکنون محصلین را با آموزش‌های فنی این صنعت آشنا کنیم در آینده بتوانند در صنعت ها مرتیط شاغل گردند.

استاندار سمنان بر ضرورت معیت سه قوه با تعلیم و پروراندن تاکید و اهتمام کرد: امیدواریم تصمیم های بنیادی در کشور اتخاذ گردد و هر سه قوه به مساعدت تعلیم و پروراندن بیایند .

این مطلبو از دست ندید!  برگزاری نمایشگاه هنرجویان عکاسی در بجنورد

وی با اظهار اینکه هزینه‌های تعلیم و پروراندن را ضروری هست به بدنه خود مردم و شهرداری‌ها وصل کرد،گفت: ضروری هست از مسیر مالیات بر استفاده و مالیات بر ارزش افزوده و مورد های از این دست به حوزه تعلیم و پروراندن مساعدت گردد.

استاندار سمنان بر ضرورت تعلیم آموزه های اسلامی به دانش‌آموزان تاکید و اضافه کرد: ضروری هست بکارگیری از قوه تفکر و نحوه مطالبه‌گری را به محصلین ییاموزیم .