گروه: شغل
تاریخ: ۰:۴۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
استاندار فارس: اعتبارات حوزه اشتغال با توجه نظر هزینه شود

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایرنا اسماعیل تبادار، عصر پنجشنبه در جلسه تیم اشتغال استان در شیراز اضافه کرد: ضروری هست اعتبارات شایستهی که برای ایجاد اشتغال در استان تعلق یافته در چارچوب تشخیص شده هزینه گردد. استاندار فارس دنبال کرد: این استان جایگاه مطلوبی در حوزه ایجاد اشتغال به دست آورده […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایرنا اسماعیل تبادار، عصر پنجشنبه در جلسه تیم اشتغال استان در شیراز اضافه کرد: ضروری هست اعتبارات شایستهی که برای ایجاد اشتغال در استان تعلق یافته در چارچوب تشخیص شده هزینه گردد.

استاندار فارس دنبال کرد: این استان جایگاه مطلوبی در حوزه ایجاد اشتغال به دست آورده ولی ضروری هست به شرایطی زیاد مطلوب تر دست یابیم و این ارزشمند صرفا در سایه اراده و باور عمومی پژوهشگر خواهد گردید.
تبادار گفته بود: بدون شبهه اگر تمام قسمت ها و مجموعه ها من جمله بانک ها و دستگاه های اعمالی رویکردی جامع دارا باشند و هدفی یکسان را دنبال کنند، دستیابی به شرایط مطلوب اشتغال در جامعه محتمل خواهد گردید.
استاندار فارس، تشریح شاخصه در حوزه کار و اشتغال را مبنایی برای ادامه راه و برطرف کاستی ها دانست و گفته بود: وجود مبنا، شاخصه و نقشه راه علت می گردد بتوانیم آن چیزی که در سابق انجام شده را بررسی و طبق آن کارهای آینده را در جهت ترقی شرایط برنامه ریزی کنیم.

استاندار فارس، درکنار قدردانی از فعالیت بسیج سازندگی در راستای اشتغال، از این مجموعه خواست تا در کنار سایر دستگاه ها به فراهم شدن مجال های حرفهی در استان مساعدت کنند.
۶۱۲۲ /۶۱۱۸
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار یافتن دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازی