گروه: شغل
تاریخ: ۱۹:۴۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

وی دنبال کرد: بنای کار ما این هست که از پایبندی ۳۳ هزار مجال حرفهی فراتر برویم و ۴۵ هزار مجال حرفهی در استان البرز فراهم گردد.وی گفت: البته درصد قیمت بیکاری این استان با دقت به شرایط مهاجرپذیری نوساناتی دارد و تفاوت در موقعیت جمعیتی استان ها هم در آن موثر هست.استاندار البرز در […]

وی دنبال کرد: بنای کار ما این هست که از پایبندی ۳۳ هزار مجال حرفهی فراتر برویم و ۴۵ هزار مجال حرفهی در استان البرز فراهم گردد.
وی گفت: البته درصد قیمت بیکاری این استان با دقت به شرایط مهاجرپذیری نوساناتی دارد و تفاوت در موقعیت جمعیتی استان ها هم در آن موثر هست.
استاندار البرز در قسمت دیگری با اشاره به شرایط شهرداری ها در سطح استان اضافه کرد: دولت در طی سالها موخر مساعدت های اختصاصیی به شهرداری ها داشته هست تا این ارگان بنحو احسن رسالت کلیدی خود را برای خدمت رسانی به شهرها به انجام رساند.

استاندار البرز با اهتمام بر اینکه ارشادها و راهنمایی های امامن جماعات به طور مستمر راهگشای تصمیم های عرصه ادارهی بوده،افزود: مکررا در نشست ها استانی و اولین شورای اداری استان نیز ارزش این جایگاه را یادآور شده ام.
وی ادامه گفت وگو های خود در جمع امامن جمعه استان را به بخشی از کارهای دولت تعلق داد و گفت: دولت علاوه بر پیشرفت اقتصاد، به موازات آن در حوزه عمرانی، بویژه تکمیل آزاد راه تهران – شمال و بزرگراه شهید همت، کوشش داشته تا طی این مدت از سکون بیرون شده و به جهشی شتابان برسیم.

استاندار البرز با اظهار اینکه پروژه های رها شده در حوزه راه امروز احیا شده هست، گفت: علاوه بر تکمیل این بزرگراه در قسمت قطار شهری و راه آهن سراسری نیز قسمت اعظمی از کارها در حال انجام هست.
نجفی در قسمت دیگری با اشاره به نگاه دولت در راستای پیشرفت و ارتقا مصلی ها اضافه کرد: بخشی از تخصیص ها در این قسمت با اعتباراتی که دولت در نظرگرفته هست در استان عملیاتی خواهد گردید.
استاندار البرز گفت: تمام کوشش خود را خواهم داشت تا با تعاملاتی که در سطح ملی وجود دارد، با پشتیبانی و هدایت امامن جمعه، برای ترقی امور استان و ارتقا جایگاه آن بکار گیریم و نظم انضباط را در اعمال امور جاری کنیم.
نجفی با اشاره به اینکه نگاه موشکافانه به ارزیابی مسائل استان و حل موانع و مشکلات آن وجود دارد، به مساله ارزش کیفی وقت نیز پرداخت و اضافه کرد:سعی می گردد تا هنگامی که صرف نشست ها استان می گردد به دست کم دست یافته و به جای بطالت وقت نهایت برخورداری کاربردی را از تصمیم های استانی را داشته هست.
رئیس ستاد ساده سازی و برطرف موانع تولیدی استان در ادامه به کارهای این ستاد نیز اشاره کرد و گفت:به منظور راه اندازی واحدهای راکد تلاش های قابل دقتی انجام شده هست و خارج شدنی آن نیز تا این لحظه این بوده که از ۳۰ میلیارد توما

معاون سازگاری امور عمرانی استاندار البرز نیز از تخصیص ۶۰ درصدی اعتبارات شایسته برای پیشرفت مصلی ها و مساجد استان اطلاع داد و گفت: علاوه بر ۲ میلیارد تومان که در سفرریاست جمهوری بصورت سندهای خزانه به پروژه های در حال تکمیل اعم از مساجد و مصلی ها تعلق پیدا کرد؛ این رقم با یک میلیارد تومان افزایش نیز همراه بوده هست.
پس از اقامه نماز جماعات، عده ای از امامن جمعه در شهرهای متفاوت استان به اظهار مسائل و دغدغه های موجود پرداختند و خواستار پیشرفت فعالیت های فرهنگی در نقاط محروم استان گردیدند.
۸۰۲۹/ ۶۱۵۵خبرنگار:حکیمه کشاورز**انتشاردهنده: محمد عزیزپور