تاریخ: ۱۷:۳۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
استانداربوشهر:سند جامع اداره آشفتگی این استان تدوین شود

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایرنا، عبدالکریم گراوند روز چهارشنبه در جلسه اداره آشفتگی استان بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر به طور مستمر در تهدید اتفاقاتی دربردارنده سیل، زلزله، آتش سوزی و خشکسالی واقع هست به همین سبب امروز استان به اداره آشفتگی به معنی واقعی کلمه احتیاج دارد. استاندار بوشهر عنوان […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایرنا، عبدالکریم گراوند روز چهارشنبه در جلسه اداره آشفتگی استان بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر به طور مستمر در تهدید اتفاقاتی دربردارنده سیل، زلزله، آتش سوزی و خشکسالی واقع هست به همین سبب امروز استان به اداره آشفتگی به معنی واقعی کلمه احتیاج دارد.

استاندار بوشهر عنوان کرد: فلسفه وجودی اداره آشفتگی، برنامه ریزی برای مبارزه مطلوب با سانحه هست نه اینکه پس از واقع شدن سانحه، کارهای خود را انجام دهیم.

استاندار بوشهر اضافه کرد: توقع مردم، برنامه ریزی برای مبارزه با اتفاقات هست تا شاهد کم شدن خسارت ها باشند.
استاندار بوشهر بر لزوم تشکیل شبکه منظم اطلاع رسانی، بکارگیری از اداره های جایی و عرضه تعلیم و فرهنگ سازی تاکید کرد.

معاون کارها عمرانی استانداری بوشهر عنوان کرد: اداره آشفتگی ضروری هست در قسمت پیشگیری و مبارزه مطلوب اقدام کند.

وی با اشاره به فرسودگی خطوط جابه جایی آب استان بوشهر عنوان کرد: سال کنونی ۵۰ میلیارد ریال ارزش برای ترمیم این خطوط در نظرگرفته شده هست.
باستی عنوان کرد: با دقت به واقع شدن چند مورد آتش سوزی در اسکله های استان بوشهر تمام شناورهای صیادی به صورت ۱۰۰ درصد و قسمت فراوانی از شناورهای سفاری بیمه گردیدند.

این مطلبو از دست ندید!  پختن پیتزا در ۲ دقیقه با اجاق گاز هوشمند

معاون عمرانی استانداری بوشهر عنوان کرد: در قسمت تعلیم نیز سال قبل یکهزار و ۳۸۳ساعت تعلیم برای ۲۶هزار نفرارائه شده و در نیمه نخست سال کنونی نیز ۷۰۰ ساعت تعلیم برای ۱۸ هزار نفر عرضه شده هست.
۶۰۴۷/۶۰۴۳**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجه