گروه: اخبار
تاریخ: ۲:۴۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
از واقعهی “آزمون وسع” تا اصرار “بیمه سلامت” به “وزارت رفاه”

مدیران ارگان بیمه تندرستی نیز تاکید می کنند که برپایی امتحان وسع توان دارد به برقرار کردن عدالت در تندرستی مساعدت کند و وضع قدرت پولی بیمه شدگان را واضح سازد. ولی این امتحان وسع چه طور توان دارد عدالت را پژوهشگر کند؟ ولی این امتحان وسع چه طور توان دارد عدالت را پژوهشگر کند؟ […]

مدیران ارگان بیمه تندرستی نیز تاکید می کنند که برپایی امتحان وسع توان دارد به برقرار کردن عدالت در تندرستی مساعدت کند و وضع قدرت پولی بیمه شدگان را واضح سازد. ولی این امتحان وسع چه طور توان دارد عدالت را پژوهشگر کند؟

ولی این امتحان وسع چه طور توان دارد عدالت را پژوهشگر کند؟ دکتر آناهیتا کشاورزی- معاون خدمات تندرستی بیمه سلامت- در گفت وگو با ایسنا، می گوید: امتحان وسع قرار بود از سال ۹۳در کشور اجرا گردد. در بحث بیمه، همکاری اشخاص ضروری هست به اندازه توان و بهره مندی از خدمات به اندازه احتیاج باشد؛ یعنی فردی که درآمد بالاتری دارد، بیمه پردازی زیادتری دارا باشد و آنکه درآمد کمتر، حق بیمه کمتری بپردازد، ولی در وقت بیماری هر دو به یک نسبت از خدمات تعیینی معالجهی مورد احتیاج بهره مند گردند.

وی با اظهار اینکه در حال حاضر دگرگونیی در صندوق بیمه همه گیر ایجاد نشده و تمدید دفاتر بیمه همه گیر رایگان به فرایند قبل ادامه دارد، اضافه کرد: علاوه بر این  کسانی که تمایل دارند صندوق بیمه ای خود را به بیمه ایرانیان دگرگونی دهند ضروری هست در پرداخت حق بیمه همکاری کنند. میزان همکاری طبق دستاورد های بررسی وسع مشخص می گردد و اگر دستاورد های این بررسی نمایش داد که قدرت پولی شایستهی دارند، در تهیه بخشی از حق بیمه  مشارکت می کنند.    میزان همکاری بیمه شدگان بعد  از انجام بررسی وسع  از صفر تا ١٠٠درصد حق بیمه متمایز می باشد. در حال حاضر دولت به پرداخت حق بیمه مساعدت می کند و هنگامی که بررسی  وسع نیز صورت پذیرد این مساعدت متناسب با دستاورد های بررسی ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر دولت به پرداخت حق بیمه مساعدت می کند و هنگامی که بررسی  وسع نیز صورت پذیرد این مساعدت متناسب با دستاورد های بررسی ادامه خواهد داشت. در بحث بیمه همکاری اشخاص ضروری هست به اندازه توان و بهره مندی از خدمات به اندازه احتیاج باشد؛ یعنی فردی که درآمد بالاتری دارد، بیمه پردازی زیادتری دارا باشد و آنکه درآمد کمتر، حق بیمه کمتری بپردازد، ولی در وقت بیماری هر دو به یک نسبت از خدمات تعیینی معالجهی مورد احتیاج بهره مند گردند. قانون صندوق بیمه ایرانیان همکاری در حق بیمه هست.

وی البته تاکید کرد که این برنامه در تهیه مراجع پولی ارگان بیمه تندرستی نقش چندانی  ندارد؛ چون  بیش از ٩٥ درصد مراجع پولی این ارگان از طریق دولت تامین می شود.

دسترسی به اطلاعات مردم میسر نیست

طبق سخنان طاهر موهبتی  بار پولی پرداخت حق بیمه برای  ۳۲ میلیون نفر  در کشور در حال حاضر دولت به میزان ٥٠ درصد در حق بیمه این گروه همکاری دارد و تا هنگامی که بررسی وسع از طریق وزارت رفاه انجام نشود، فرایند گذشته همان طور ادامه دارد.

موهبتی مدتی قبل نیز از از چگونگی جمع آوری اطلاعات در کشور انتقاد کرده و گفت:« ما اصلا به اطلاعات مردم دسترسی نداریم. به دولت و مجلس ایده می کنیم اگر قصد دارند یارانه ها هدفمند باشد، مصوبه ای عرضه کنند تا هر فردی که می وی البته تاکید کرد که این برنامه در تهیه مراجع پولی ارگان بیمه تندرستی نقش چندانی  ندارد؛ چون  بیش از ٩٥ درصد مراجع پولی این ارگان از طریق دولت تامین می گردد… برپایه سخنان طاهر موهبتی  بار پولی پرداخت حق بیمه برای  ۳۲ میلیون نفر  در کشور سالیانه ۱۷ هزار میلیاردتومان است؛ این یعنی کمی کمتر از ۵۰ درصد مردم کشور قدرت پرداخت حق بیمه ای که نیمی از آن را نیز دولت تهیه می کند، ندارند… آ»

انتهای پیام