گروه: اخبار
تاریخ: ۱۴:۱۰ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ؛ مشاهده‌ی آمار اثرها مضّر سیگار بر سلامتی بدن، آدم را به‌ وحشت می‌اندازد. کشیدن سیگار علت افزایش خطر بیمارهای قلبی عروقی، بیماریهای ریوی و منتج به افزایش خطر ایجاد سرطان ریه، گلو، معده، مثانه و زیادی از سرطانهای دیگر میشود. با […]

از عارضه ها ترسناک استفاده سیگار چه می‌دانید؟به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ؛ مشاهده‌ی آمار اثرها مضّر سیگار بر سلامتی بدن، آدم را به‌ وحشت می‌اندازد. کشیدن سیگار علت افزایش خطر بیمارهای قلبی عروقی، بیماریهای ریوی و منتج به افزایش خطر ایجاد سرطان ریه، گلو، معده، مثانه و زیادی از سرطانهای دیگر میشود. با توجه به مضرات زیاد سیگار، برای لزوم ترک سیگار علل زیادی وجود دارد و ترک سیگار یکی از روشهای کلیدی کنترل خطر بیماریهای قلبی عروقی میباشد.

خطرهای قلبی-عروقی استفاده سیگار

• تشدید تصلب شرایین: استفاده دخانیات علت عارضه به پوشش جدار عروق من جمله عروق خونرسانی کننده قلب، مغز و سایر اعضای بدن میشود. جدار عارضه دیده سرخرگها در برابر تشکیل پلاک آترواسکلروز (تصلبشرایین) عارضه پذیرتر می باشند. استعمال همه روزه حتی یک تا سه نخ سیگار هم علت تشدید اترواسکلروز عروقی می گردد.

• افزایش احتمال لخته شدن خون: استعمال سیگار با افزایش چسبیدندگی پلاکتها به یکدیگر باعث آسانتر شدن تشکیل لخته و افزایش احتمال انسداد شریان ها میشود. لخته خون درصورت انسداد سرخرگها میتواند منتج به بروز سکته قلبی، سکته مغزی و مریضی سرخرگهای محیطی گردد. شاید اثر لخته کننده سیگار حتی با اهمیت تر از نقش آن در ایجاد تصلب شرایین بوده می تواندبا ایجاد لخته باعث سکته قلبی و مغزی حتی در اشخاص سالم بدون تصلب شریانی گردد.

 • اختلالات کلسترول خون : استعمال دخانیات علت کاهش کلسترول HDL یا “کلسترول خوب” میشود

• افزایش فشارخون: اگر چه حتی یک نخ سیگار سیگار به صورت مستقیم با تنگ کردن عروق علت افزایش موقتی فشارخون میشود اما استعمال مداوم سیگار علت پر فشاری مزمن خون خواهد گردید.

• انقباض سرخرگها (کاهش خونرسانی): بجز انسداد متاثر از تصلب شرایین در سرخرگها بعلت تشدید اترواسکلروز ، سیگار علت تنگ شدن سرخرگها نیز میگردد که خود علت کاهش زیادتر جریان خون میشود.

• کاهش محتوای اکسیژن خون (خونرسانی ناموثر): مونوکسیدکربن موجود در دود سیگار با کاهش مقدار اکسیژن قابل حمل توسط خون علت میشود که قلب برای اکسیژنرسانی در حد لازم ضربان بیشتری داشته باشد.

• به خطر انداختن تندرستی خانواده: استعمال سیگار در محیط بسته ، تندرستی سایر اشخاص غیرسیگاری حاضر در ان محیط را به خطر میاندازد. استعمال غیرفعال سیگار (تنفس دود سیگار دیگران) میتواند علت بروز بیماریهای قلبیعروقی ، مشکلات تنفسی و سرطان گردد.

زیادتر بخوانید: مزایای ترک سیگار+ اینفوگرافیک

با تشکیل پلاک جریان خون محدود میشود. زمانیکه تصلب شرایین با سایر عاملان خطر همراه میگردد (به عنوان مثال فشارخون بالا و کلسترول بالای خون)، میزان خطر دو مرتبه هم زیادتر میشود.

مرجع: بهداشت نیوز