گروه: اخبار
تاریخ: ۱:۳۴ :: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛   عکس ها صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات ارائه می‌شود، به توصیف زیر هست:

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛   عکس ها صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات ارائه می‌شود، به توصیف زیر هست:

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت قتل برجام

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا

از افزایش حقوق کارمندان تا