تاریخ: ۶:۴۲ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
ارتباط بیماری پوستی«پسوریازیس» و ریسک دچار شدن به دیابت

محققان رویت کردند در قیاس با اشخاصی که مبتلا به پسوریازیس نبودند، ریسک دیابت در اشخاص مبتلا به این بیماری پوستی در ۲ درصد یا کمتر از بدن شان، ۲۱ درصد زیادتر بود. این ریسک در اشخاصی که این بیماری پوستی اکثر از ۱۰ درصد از بدن شان را درگیر کرده بود ۶۴ درصد زیادتر […]

محققان رویت کردند در قیاس با اشخاصی که مبتلا به پسوریازیس نبودند، ریسک دیابت در اشخاص مبتلا به این بیماری پوستی در ۲ درصد یا کمتر از بدن شان، ۲۱ درصد زیادتر بود.

این ریسک در اشخاصی که این بیماری پوستی اکثر از ۱۰ درصد از بدن شان را درگیر کرده بود ۶۴ درصد زیادتر بود.

بعنوان نمونه، اشخاصی که ۲۰ درصد بدن شان مبتلا پسوریازیس باشد حدود ۸۴ درصد زیادتر در فراروی ریسک مبتلا شدن به دیابت قرار دارند.

بیماری پوستی پسوریازیس یک بیماری سامانه مطمئنی هست که در آن التهاب باعث می شود سلول های پوستی اکثر از حد استاندارد تکثیر گردند.

»

» محققان تاکید می کنند اشخاص مبتلا به بیماری پسوریازیس ضروری هست از نظر مبتلا شدن به دیابت نیز تحت نظر باشند.