تاریخ: ۱۴:۴۲ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات ما تعرفه هست که متاسفانه برداشت همه از تعرفه به مقوله فنی بر می گردد و تعرفه هتلینگ نادیده گرفته می گردد.وی تصریح نمود: مدیریت در هزینه ها که سازمان برنامه و بودجه مطرح نموده هست مغایرتی با افزایش تعرفه ها ندارد، افزایش تعرفه یک عرف هست، اما مدیریت […]

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات ما تعرفه هست که متاسفانه برداشت همه از تعرفه به مقوله فنی بر می گردد و تعرفه هتلینگ نادیده گرفته می گردد.وی تصریح نمود: مدیریت در هزینه ها که سازمان برنامه و بودجه مطرح نموده هست مغایرتی با افزایش تعرفه ها ندارد، افزایش تعرفه یک عرف هست، اما مدیریت هزینه مبحث دیگری هست.معاون معالجه وزارت بهداشت گفت: سال آینده نظام ارجاع را شروع و در کشور اجرا می کنیم و کوشش می گردد، کسانی که قصد دارند از خدمات درمانی بخش دولتی استفاده کنند، از طریق نظام ارجاع وارد گردند.وی در مورد گزارشات و پرونده های تخلف پزشکی اظهار کرد: تعداد کم پرونده های پزشکی که به ۱۹۰ گزارش و به تعزیرات ارسال شده هست، ثابت نموده گروه پزشکی از تمام گروه ها کم خطاتر می باشند.جان بابایی به مدیریت حوزه گردشگری تندرستی اشاره نمود و گفت: متاسفانه به گردشگری تندرستی کم پرداخته شده هست، مخصوصا بخشی که ذی ربط به بخش خصوصی هست و بنابراین این بخش احتیاج به مدیریت و سازگاری هست، چراکه قسمتی از این مبحث ذی ربط به سازمان میراث فرهنگی هست و متاسفانه دلالانی رشد کرده اند که منتج شده عارضه هایی به گیرندگان خدمت در راستای گردشگردی تندرستی زده گردد و شکایت هایی هم واصل شده هست، که در پی جابه جایی مریض ها به کلینیک به جای بیمارستان بوده هست که مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معالجه به جد به این مبحث وارد گردیده هست تا در بخش خصوصی که حجم پذیرش مریض ها خارجی را دارد از پتانسیل ها استفاده و مریض ها بیگانه برای معالجه پذیرش گردند.به گزارش راهنمای سفر من به نقل از وزارت بهداشت-وی اضافه کرد: باید اهتمام کنیم با حذف دلالان، عارضه های این حوزه از بین برود و روال ورود، خارج شدن و پیگیری وضع درمانشان سازماندهی گردد، با اهمیت ترین مشکل ما در حوزه گردشگردی در بیرون از حوزه تندرستی هست و ما باید ورود و خارج شدن ها را سامان بدهیم.جان بابایی علاوه بر این در مورد کتاب ارزشگذاری نسبی افزود: ترجمه کتاب ارزشگذاری نسبی به مدد سازمان نظام پزشکی در حال انجام هست، امید دارم قسمتی از این کتاب که مورد اعتراض گروهی از همکاران پزشک هست، به نقطه ای برسد که اختلافات رفع گردد، مرحله بعدی کارهای ما نشست با انجمن ها و حقیقی کردن نسبت خدمت ها و رشته ها با یکدیگر هست.