گروه: اخبار
تاریخ: ۱۴:۳۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
اختلال در تلگرام؛ سبب مشکل و قطعی تلگرام چیست؟

ولی دلیل این عدم دسترسی و قطعی تلگرام ، فیلتر تلگرام هست و یا دلایل دیگری دارد؟   ولی دلیل این عدم دسترسی و قطعی تلگرام ، فیلتر تلگرام هست و یا دلایل دیگری دارد؟  تلگرام اپلیکیشن پیام رسان دوست داشتنی ایرانی هاست که به نظر می رسد در ساعات انتهاءی ۲۳ آبان ماه و ساعات اولیه […]

ولی دلیل این عدم دسترسی و قطعی تلگرام ، فیلتر تلگرام هست و یا دلایل دیگری دارد؟  اختلال در تلگرام ؛ سبب مشکل و قطعی تلگرام چیست؟ (24 آبان ماه 96)

ولی دلیل این عدم دسترسی و قطعی تلگرام ، فیلتر تلگرام هست و یا دلایل دیگری دارد؟  تلگرام اپلیکیشن پیام رسان دوست داشتنی ایرانی هاست که به نظر می رسد در ساعات انتهاءی ۲۳ آبان ماه و ساعات اولیه ۲۴ آبان ماه ۹۶ مبتلا اختلال شده و دسترسی به آن در بعضی محل ها کشور بدون وسیله دگرگونی IP غیر محتمل و یا زیاد مشکل هست.
دلیل قطعی و اختلال در تلگرام چیست؟

تاکنون کاربران بسیاری اختلال در تلگرام و مشکل عدم دسترسی به آن را گزارش داده اند که توان دارد دلایل متفاوتی برخوردار باشد.

حال ضروری هست نگاه کرد آیا سبب اختلال در تلگرام در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ماه ۹۶ ، حمله کاربران ایرانی به این اپلیکیشن پیام رسان در این ساعات بوده و یا دلایل امنیتی موجب احداث مشکل در تلگرام شده هست. اخیرا سخن هایی در مورد فیلتر تلگرام در بعضی محافل اینترنتی و مراجع خبری به گوش دست یافته که شاید بی ربط به احداث اختلال در تلگرام در ساعات سابق نباشد.