گروه: شغل
تاریخ: ۰:۴۸ :: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اختصاص ۱۲۳۷ میلیارد تومان ارزش طرح فراگیر اشتغال خوزستان

۱ ۱ درصد هست که نسبت به معدل استان خوب تر و از کشور هم دو درصد بالاتر هست. علاوه بر این قیمت بیکاری را اگر در قیاس با سال ۹۰ که ۱۷ درصد بوده که در سال گذشته با کاهش محسوس هشت درصدی مواجه بوده هست. وی اضافه کرد: جمعیت بیکار هندیجان در سال […]

۱ ۱ درصد هست که نسبت به معدل استان خوب تر و از کشور هم دو درصد بالاتر هست. علاوه بر این قیمت بیکاری را اگر در قیاس با سال ۹۰ که ۱۷ درصد بوده که در سال گذشته با کاهش محسوس هشت درصدی مواجه بوده هست.

وی اضافه کرد: جمعیت بیکار هندیجان در سال یک هزار و ۹۱۰ نفر بوده که سال گذشته یک هزار و ۱۹ نفر افزایش یافته هست. علاوه بر این جمعیت شاغل این شهرستان در سال ۹۰ تعداد ۹ هزار و ۲۷۴ بوده که در سال گذشته به ۱۱ هزار و ۷۷۶ نفر رسید، یعنی دو هزار و ۵۰۲ نفر یعنی نزدیک ۲۷ درصد به جمعیت شاغل اضافه گردید.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه در سال گذشته جمعیت شهرستان در سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۶۲ نفر بوده تصریح نمود: در کمال خوشبختی سال کنونی اعتبارات خوبی برای استان خوزستان درنظر گرفته شده که امید دارم از آنان به شکل احسن استفاده و مثل سال های گذشته نشود.

محمدپور با اشاره به انجام کارهای خوب خوزستان من جمله شناسایی رشته های پراشتغال خوزستان برای اشتغالزایی گفت: در بحث روستایی ۳۰ رسته شغلی برای ما معین نمودند که طرح های کشاورزی، صنعت و بخش خدمات را دربردارنده می گردد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه اعتبارات شغل ها خانگی سال کنونی نسبت به سال گذشته حدود هفت درصد افزایش داشته دنبال کرد: در سال گذشته ارزش شغل ها خانگی ۵ میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۳۲ میلیارد تومان افزایش یافته هست. در شهرستان هندیجان مجموعا سال گذشته ۱۵ طرح عرضه شده و ۶۳۰ میلیون ریال مبلغ ریالی آن هست ولی سال کنونی مجموعا ۷۷ طرح ارزشمند ۵ هزار و ۱۵۰ میلیون ریال (هفت درصد اعتبارات استانی) به ما اعلام گردید.

محمدپور با اشاره به طرح فراگیر اشتغال به عنوان یکی از سیاست های دولت اضافه کرد: یک هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان در این راستا برای خوزستان حدس شده که در قالب طرح های توسعه ای، ایجادی و سرمایه در گردش هست. علاوه بر این دربردارنده تخفیفات دو الی هفت درصد می گردد و سرمایه گذاران توان دارند طرح های خود را به کمیته های فنی و تیم اشتغال شهرستان یا استان عرضه کنند.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ ۵۰ درصد ارزش طرح فراگیر اشتغال به خوزستان عنوان نمود: طرح دیگر شغل ها روستایی و عشایری هست که تسهیلات آن از ۱۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان برای طرح های استانی هست؛ البته طرح های ملی نیز تا ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات دارند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان در انتهاء با اشاره به ارزش ۵۰۰ میلیاردی اشتغالزایی روستایی و اینکه نفع تسهیلات آن در روستاها ۶ و روستاهای مرزی ۴ درصد هست، گفت: در سیستم کاوش پایبندی اشتغال شهرستان هندیجان ۳۵۷ نفر بوده که اشتغالزایی برای ۲۳۵ نفر انجام و ۶۵.۸ ۸ درصد آن پژوهشگر شده هست.