تاریخ: ۱۲:۵۵ :: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
احتیاج ملحق شده آدمی به بهاری شدن

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایکنا؛ کانال تلگرامی مصطفی دلشاد تهرانی، امروز ۳۰ فروردین مطلبی را با عنوان «نیاز ملحق شده آدمی به بهاری شدن» منتشر نمود که در ادامه متن آن از نظر می‌گذرد؛ آدمی ملحق شده نیازمند بازبینی و بازسازی خود هست. وجود آدمی مثل طبیعت در خزان و بهاری […]

احتیاج ملحق شده آدمی به بهاری شدن

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایکنا؛ کانال تلگرامی مصطفی دلشاد تهرانی، امروز ۳۰ فروردین مطلبی را با عنوان «نیاز ملحق شده آدمی به بهاری شدن» منتشر نمود که در ادامه متن آن از نظر می‌گذرد؛

آدمی ملحق شده نیازمند بازبینی و بازسازی خود هست. وجود آدمی مثل طبیعت در خزان و بهاری دائمی هست. آدم نیازمند آن هست که ملحق شده خود را در جهت بهسازی و بهروزی تغییر دهد؛ خزان و بهار وجود خود را بشناسد و از خزان بگذرد و بهاری گردد.

ملّای روم گوید: ای برادر! دمی عقلت را در سَرت جمع کن و از نظام طبیعت درس‌آموز که همان‌گونه که در طبیعت، خزان و بهاری وجود دارد، در تو نیز ملحق شده خزان و بهاری هست. تا آدم در غفلت و غم و اندوه هست، در خزان وجود خود هست و چون خود را از زندان غفلت و غم و اندوه آزاد می‌سازد و این ظلمات را با گام‌های معرفت و انسانیت و اخلاق در می‌نوردد و در وادی خودآگاهی و شادی و سرور گام می‌نهد، بهاری می‌شود . دل آدمی مثل باغ هست.

حالات لطیف که وج

ملّای روم گوید: ای برادر ! به این باغ توجّه کن که پُر هست از انواع غنچه‌های معرفت و گل‌های حکمت و سرو عدالت و استقامت و یاسمن خلوص و صفوت، پس بهاری شو که بهار سمبل ظهور واقعیت وجود آدمی هست و آن واقعیت، باغی ملکوتی هست.
ای برادر عقل یک دم، با خود آر
دم به دم در تو خزان هست و بهار

این مطلبو از دست ندید!  ایلام، انتخاب ۴هزار گردشگر نوروزی

باغِ دل را سبز و ترّ و تازه بین
پُر ز غنچه و وَرد و سرو و یاسمین
در بهار آن سِرّها پیدا گردد
هر چه خوردست این زمین رسوا گردد
بر دمد آن از دهان و از لبش
تا پدید آرد ضمیر و مذهبش
سِرِّ بیخِ هر درختی و خورَش
جملگی پیدا گردد آن بر سَرَش
ملّای روم گوید: شرط کلیدی شکوفا شدن باغ وجود آدمی در بهاران آن هست که گردن فرازی و گردن کشی را زیر پا نهد و خود را به زیور تواضع و فروتنی آراسته سازد . تا آدمی خاکی صفت نشود، زمینۀ رویش و بالندگی در وی فراهم نگردد .
آدم ملحق شده نیازمند بهاری شدن هست و لازمۀ بهاری شدن، خاکی شدن هست. با فرا رسیدن بهار سنگ‌ها کِی سرسبز می‌شوند؟ پس خاک شو تا بذرهای وجودت و استعدادهای رنگارنگت بروید و باغ دلت سرسبز و آکنده از گل‌های رنگارنگ خوشبو گردد.

از بهاران کِی گردد سرسبز سنگ؟
خاک شو، تا گُل برویی رنگ رنگ

سال‌ها تو سنگ بودی دل خراش
امتحان را یک زمانی خاک باش
انتهای پیام