گروه: ورزش
تاریخ: ۱۷:۳۰ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
احتمال حاضر بودن هافبک پرسپولیس در پادگان آموزشی

هافبک پرسپولیس از ارگان نظام وظیفه خواسته تا اذن بازی کردنش را با دقت به اتمام وقت سربازی بدهند. در صورتی که مدیران نظام وظیفه با درخواست نوراللهی مبنی بر اتمام سربازی موافقت نکنند، وی به پادگان تعلیمی می رود تا در آنجا مرحله لزوم تعلیم خلال خدمت را بگذراند. پیش از این گفته شده بود […]

هافبک پرسپولیس از ارگان نظام وظیفه خواسته تا اذن بازی کردنش را با دقت به اتمام وقت سربازی بدهند. در صورتی که مدیران نظام وظیفه با درخواست نوراللهی مبنی بر اتمام سربازی موافقت نکنند، وی به پادگان تعلیمی می رود تا در آنجا مرحله لزوم تعلیم خلال خدمت را بگذراند.

پیش از این گفته شده بود نوراللهی توان دارد از ۲۹ آذر ماه برای پرسپولیس بازی کند.