تاریخ: ۱۵:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
ابلاغ آیین نامه شورای تعلیمی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از ارتباطات عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه شورای تعلیمی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی فرهاد رهبر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ گردید.‌‌‌‌ آ آیین نامه شورای تعلیمی و تحصیلات تکمیلی دربردارنده مورد های نظیر ترکیب اعضا و […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از ارتباطات عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه شورای تعلیمی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی فرهاد رهبر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ گردید.‌‌‌‌

آ آیین نامه شورای تعلیمی و تحصیلات تکمیلی دربردارنده مورد های نظیر ترکیب اعضا و وظیفه ها شورای تعلیمی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ارگان مرکزی، واحدهای دانشگاهی و دانشکده‌هاست.

طبق این آیین نامه، بعضی از وظیفه ها شورای تعلیمی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (سازمان مرکزی) واحدهای دانشگاهی و دانشکده‌ها دربردارنده مورد های من جمله تشخیص سیاست‌ها، راهبردها، ضوابط و استانداردهای پیشرفت تعلیم عالی، تصویب راهبرد هماهنگ‌سازی پیشرفت برنامه های تعلیمی متناسب با نیازهای اولویت‌دار کشور، بررسی کیفیت تعلیمی مرحله های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و بررسی نحوه کارکرد تعلیمی اعضای هیات علمی فعال در مرحله ها و گزارش آن به شورای دانشگاه، سراغ گرفتن راهکارهای تجاری‌سازی علم ، نظارت بر کارکرد شورای تعلیمی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و نظارت بر اعمال آیین نامه ها، روش نامه‌های تعلیمی و تحصیلات تکمیلی در دانشکده‌ها می‌شود.

این مطلبو از دست ندید!  مناظری جذاب و دیدنی از طبیعت پاییزی در املش + فیلم