گروه: شغل
تاریخ: ۱۴:۰۱ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

آفتاب نیوز : به میان آوردن اسم آستان قدس و اظهارات بعدی مطهری دو جوابیه آستان قدس را به دنبال داشت. آستان قدس می گوید مالیات اعتبار افزوده و تکلیفی خود را پرداخت می نماید اما از آنجایی که شرکت های این مجموعه ریشه وقفی دارند از پرداخت مالیات معافند. موهبت احمدی، حقوقدان می گوید: […]

آفتاب نیوز : به میان آوردن اسم آستان قدس و اظهارات بعدی مطهری دو جوابیه آستان قدس را به دنبال داشت. آستان قدس می گوید مالیات اعتبار افزوده و تکلیفی خود را پرداخت می نماید اما از آنجایی که شرکت های این مجموعه ریشه وقفی دارند از پرداخت مالیات معافند.
موهبت احمدی، حقوقدان می گوید: مبنای استناد آستان قدس در رابطه با معافیت از مالیات این مجموعه نامه ای از حضرت امام (ره) است. اما نامه امام (ره) زمانی صادر گردید که آستان قدس مجموعه تألیف نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا نموده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد. ۳۸ ۳۸ شرکت که بخشی از بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، مربوط به آستان قدس است. در نتیجه آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن حرف گفته اند.
علاوه بر این باید در نظر داشت پرداخت نذورات و زکات از سوی یک نهاد به مردم نافی پرداخت مالیات آن نمی شود. شیوه هزینه کرد درآمدهای آستان قدس تابع تشریفاتی در بخش نذورات آن است. اما شرکت های آستان قدس را نمی شود معاف از مالیات دانست. اگر بخواهیم ۳۸ شرکت های بزرگ آستان قدس را مجزا از پرداخت مالیات به حساب بیاوریم بخش بزرگی از ۶۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می دهد که وارد خزانه نمی شود و در دست دولت نیست.
احمدی می گوید: کاش مسئولین آستان قدس تاریخ نامه حضرت امام را ملاک قرار می دادند. این ۳۸ شرکت زیرمجموعه آستان قدس بعدها و در شرایط بنگاه داری اقتصادی تشکیل شدند. از این منظر هم شرایط فرق می کند و آستان قدس بر طبق قانون باید مالیات پرداخت کند. آقای رئیسی تولیت آستان قدس هم به علت سبقه قضایی خود و حضور در مناصبی مثل معاونت اول ریاست قوه قضائیه و دادستانی باید یکی از قانونگراترین اشخاص جامعه باشند.
این حقوقدان می گوید: کارکرد آستان قدس تنها دریافت نذورات نیست، لکن امروز به یک بنگاه عظیم اقتصادی مبدل شده است که در خیلی از جاها حریف بخش خصوصی است. من فکر نمی کنم مقام معظم رهبری فرمان داده باشند که شرکت های اقتصادی آستان قدس از مالیات معاف باشند. بدین ترتیب نمی شود آستان قدس را از پرداخت مالیات معاف دانست. همین مطلب که آستان قدس می گوید این مجموعه مالیات اعتبار افزوده را پرداخت می نماید به معنای این است که آستان قدس فعالیت تجاری دارد و باید شرکت های آن نیز مالیات پرداخت کنند.
علی نجفی توانا، حقوقدان دیگر نیز به فرارو می گوید: در قوانین همه کشورهای دنیا پرداخت مالیات یک تکلیف قطعی و معین برای موسسات اقتصادی و یا افرادی است که درآمد مشخصی دارند. البته در بعضی کشورها برای تشویق فعالیت های فرهنگی، هنری و علمی تحت شرایط مخصوصی پرداخت مالیات یا با تحفیف همراه است یا با معافیت مالیاتی. در کشور ما نیز این امر پیشینه بسیاری در مورد بعضی از فعالیتهای اقتصادی دارد.
این حقوقدان اعتقاد دارد: در رابطه با ضابطه های حاکم بر پرداخت مالیات، قانون گذار مشخصا در مورد بعضی از نهادها و موسسات تعیین و تکلیف نکرده است. بر همین اساس از سالیان دور، در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری یا نهادهایی مثل آستان قدس مسائل و چالش هایی مطرح بوده است که هم سبقه حقوقی داشته و هم سبقه سیاسی و اجتماعی. در مورد پرداخت مالیات توسط آستان قدس، همانطوری که نماینده آن سازمان در مورد مالیات اعتبار افزوده اشاره می کند، پیداست که پرداخت مالیات اعتبار افزوده مورد وفاق همگان است. اما کانون اختلاف اصولا به درآمدهای آستان قدس برمی شود. بحثی که در گفتمان وادبیات آقای مطهری آمده است سفارش به ضرورت پرداخت مالیات توسط آستان قدس در مورد فعالیت های اقتصادی خود آستان و شرکت های تابع آن است. عموما هدف از بحث پرداخت مالیات، غیر از افزایش درآمد دولت هدف واضح سازی اقتصادی را در برمی گیرد. در نقطه مقابل اما نماینده آستان قدس با توسل و تمسک به چند اعلام نظر توسط حضرت امام (ره) و مقام رهبری اعتقاد دارد که اصولا فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه از پرداخت مالیات معافند. اما به هرحال در تطبیق با قوانین حاکم بر بحث مالیات، دو دستوری که از سوی حضرت امام (ره) و مقام رهبری صادر گردیده یک تکلیف عمومی است.
نجفی توانا ادامه می دهد: حقیقت قضیه این است که به عنوان یک شهروند، پرداخت مالیات توسط موسسات اقتصادی از هر نوع و سنخی که باشند کمک به افزایش درآمد دولت و ملت است. علاوه بر این در رابطه با فعالیتهای اقتصادی علت واضح سازی می شود. مضاف بر این پرداخت مالیات یک امر تکلیفی است و اصولا منافاتی با درآمد ندارد. واقعیت های آن است که مسئولین آستان قدس توان دارند با نفع حاصل از فعالیت های اقتصادی نسبت به انجام فرایض و اغراض مقدسی که در برنامه های آنان حدس شده است اقدام کنند. در عین حال با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند که قسمتی از برنامه های عمرانی و اجرایی کشور به سامان برسد. چون که پهنه فعالیت اقتصادی آستان قدس و نهادهای ذی ربط به حدی است که توان دارد با پرداخت مالیات قسمتی از مشکلات بودجه را حل نماید. مرجع: فرارو