تاریخ: ۱۷:۴۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
آیا خشونت میان دخترهای افزایش یافته است؟

محمد ناظری در فرارو درج کرد:  مدتی قبل معاون ریاست جمهور در امور خانم ها گفت: «متاسفانه پیمایش ها نشان می دهند که تمایل به خشونت در دخترهای رو به افزایش بوده است». با این حال نبود آمار دقیق از شکل و میزان خشونت ها نباید سببی بر بی تفاوتی مردم و رسانه ها باشد، […]

محمد ناظری در فرارو درج کرد:  مدتی قبل معاون ریاست جمهور در امور خانم ها گفت: «متاسفانه پیمایش ها نشان می دهند که تمایل به خشونت در دخترهای رو به افزایش بوده است».
با این حال نبود آمار دقیق از شکل و میزان خشونت ها نباید سببی بر بی تفاوتی مردم و رسانه ها باشد، شاید همین بی تفاوتی ها باعث گردد مسئله خشونت دخترهای زمانی به مبحثی رسانه ای مبدل گردد که دیگر مواجهه با آن زیاد سخت شده باشد.

تا همین چند سال پیش، علی رغم اینکه بعضی مورد ها حاد خشونت خانوادگی در مطبوعات بازتاب می یافت، اما خشونت بعنوان مشی نابهنجار فردی موردنظر داشته می گردید نه پدیده ای اجتماعی. اما به تدریج لزوم انجام بررسیهای جامعه شناختی درباره خشونت مورد توجه سازمان ها و محافل علمی جای گرفت.

درکشور ما نبود معلومات آماری، مشکل دستیابی به اشخاص و علاوه بر این نبود بررسیهای قبلی ارزیابی میزان و شکل خشونت را دشوار می کند. اما با نگاه دقیق به مسائل جامعه میتوان تا حدودی به صحت و سقم افزایش خشونت بین دخترهای پی برد.

بارزترین شکل خشونت، خشونت بدنی هست. خشونت بدنی بین دخترهای به طور مستمر کمتر از مردان هست.

این در حالی هست که “خشونت فیزیکی” بین دخترهای زیادتر در مدرسه ها دخترانه و جمع های دخترانه اتفاق می افتد تا در فراروی عموم؛ اما تقریبا در تمام محیط های شهری و اجتماعی به “خشونت کلامی” این در حالی هست که “خشونت فیزیکی” بین دخترهای زیادتر در مدرسه ها دخترانه و جمع های دخترانه اتفاق می افتد تا در فراروی عموم؛ اما تقریبا در تمام محیط های شهری و اجتماعی به “خشونت کلامی” بر می خوریم.

یک مثال زیاد شفاف که وجود خشونت کلامی بین دخترهای را نشان می دهد، کلیپ پیش از خودکشی دخترهای اصفهانی است؛ که بصورت علنی از الفاظی استفاده می کردند که تا چند سال پیش برای دخترهای تابو به حساب می آمد.

یکی دیگر از نمود های افزایش خشونت بین دخترهای اعمال خشونت آنان نسبت به جنس رد کننده هست که دوباره هم در سال های موخر مثال های زیادتری از آن را رویت می کنیم. طبق گزارش ها “شوهرآزاری”

این خشونت زیادتر در شکل کلامی اش به چشم ما می آید، اما انتشار روایت تاثیر گذار مردی که از همسرش کتک می خورد بعنوان یک مثال نمایش داد که به احتمال زیاد خشونت بدنی هم در بین خانم ها افزایش یافته هست.

همچنین یکی دیگر از نشانه هایی که میتوان با توجه به آن از چندوچونِ خشونت بین دخترهای با خبر گردید ارزیابی جرائم خشن هست.

در حالت کلی طبق آمار ها میزان گناه درباره خانم ها زیاد کمتر از مردان هست.

اما هنگامی پیمایش ها از افزایش خشونت بین دخترهای خبر می دهد لازم هست در انتظار افزایش گناه در این طبقه هم باشیم.

در این زمینه یک تحقیق نشان می دهد که از سال ۸۴ و طبق آمار خانم ها دستگیر شده و داده های مرتبط به نسبت نوع جرم ها خانم ها، تحولاتی در ساختار گناه خانم ها و البته افزایش در میزان انجام گناه از سوی آنها در کل کشور بوجود آمده هست.  یکی دیگر از راه هایی که میتوان با استفاده از آن نتیجه های پیمایش گفته شده درباره خشونت بین دخترهای را تایید کرد بروز اقداماتی فردی خاصی در فراروی عموم هست که توان دارد نشانه ای از افزایش خشونت باشد.

همچنین به گفته یک روانشناس افزایش خشونت بین دخترهای حتی در نوع رانندگی آنان هم مشخص هست.

چرا خشونت در بین دخترهای افزایش یافته است؟  به گفته یک روانشناس خانواده، افزایش آمار اشتغال خانم ها، فشارهای کاری و اجتماعی، استقلال پولی و افزایش میزان تحصیلات باعث شده تا نقش خانم ها دچار تحولات بنیادینی گردد و این دگرگونی نقش خود عاملی برای افزایش خشونت خانم ها هست.

این مطلبو از دست ندید!  مناظری زیبا از طبیعت زمستانی در نهاوند + فیلم

این روانشناس تنگنا ها و مشکلات خانم ها در جامعه را یکی دیگر از عوامل موثر در این زمینه می داند: «مشکلات حقوقی، نبود مجال های برابر برای خانم ها، به علاوه مشکلات اجتماعی باعث می گردد تا خانم ها احساس کنند که تحت نا عدالتی و ستم قرار گرفته اند، برآیند همه این ها بصورت خشونت از سوی خانم ها بروز و ظهور پیدا می کند.»

»تلاش این گزارش ارزیابی عده ای از جهت های افزایش خشونت در دخترهای برای روشن شدن هرچه زیادتر جزئیات این پدیده اجتماعی بود.

افسر افشار نادری، جامعه شناس در گفت و گو ای با فرارو به این مبحث می پردازد:

افسر افشار نادری، جامعه شناس در گفت و گو ای با فرارو به این مبحث می پردازد:به تازگی معصومه ابتکار معاون ریاست جمهوری در امور خانم ها در سخنرانی خود از انجام پیمایشی خبر دادند که طبق آن میل به خشونت در بین دخترهای رو به افزایش هست. شما دلیل این افزایش خشونت در دخترهای را چه می دانید؟
شما دلیل این افزایش خشونت در دخترهای را چه می دانید؟واقعیت این هست که خشونت در بین کل اشخاص جامعه افزایش پیدا کرده هست، اما در دخترهای به سبب شرایط اجتماعی شان نمود زیادتری دارد.
  چون نیازهای دخترهای در جامعه به طور هنجارمند برطرف نمی توان خشونت در بین آنان افزایش یافته هست. دخترهای ما احتیاج به کار کردن، تفریح و ازدواج دارند و هیچ کدام از این ها آنطور که لازم هست تهیه نمی توان.

قطعا پسر ها هم به حرفه و تفریح احتیاج دارند، اما نسبت به دخترهای راحت تر توان دارند این احتیاج ها را برآورده کنند. دخترهای با تنگنا هایی روبه رو می باشند و طبق نظریه “محرومیت” * دخترهای با تنگنا هایی روبه رو می باشند و طبق نظریه “محرومیت” *عدم برطرف احتیاج ها را جور دیگری به طور مثال بصورت خشونت در جامعه نشان می دهند.

چه دگرگونیی در جامعه داشته ایم که امروز شاهد افزایش خشونت در دخترهای هستیم؟
چه دگرگونیی در جامعه داشته ایم که امروز شاهد افزایش خشونت در دخترهای هستیم؟در گذشته دخترهای خیلی راحت می موفق شدند ازدواج کنند، اما هم حالا ازدواج دخترهای با مانع مواجه می گردد.

به صورت کلی ازدواج در جامعه در حال نابود شدن هست.
 
 یکی دیگر از دلایل افزایش خشونت این هست که به صورت کلی حرفه به دشواری پیدا می گردد و کارآفرینی کردن زیاد دشوار هست.

..

یعنی فشار ساختاری چه از دیدگاه خانوادگی، چه از دیدگاه اجتماعی و چه فرهنگی روی دخترهای آنقدر زیاد هست که باعث می گردد آنان دست به تصویر العمل هایی بزنند که شاید “انعکاسی” چون امکان ازدواج هم برای فرزندان وجود ندارد بنابراین آنان بدون اینکه نیازهایشان برطرف گردد و پدر و مادر با روی خوش پذیرای آنان باشند در خانواده می مانند؛ که این مسئله روی دخترهای تاثیر زیادتری می گذارد.

یعنی فشار ساختاری چه از دیدگاه خانوادگی، چه از دیدگاه اجتماعی و چه فرهنگی روی دخترهای آنقدر زیاد هست که باعث می گردد آنان دست به تصویر العمل هایی بزنند که شاید “انعکاسی” باشد مثل خشونت. آیک فرض این هست که خشونت قبل تر هم در بین دخترهای وجود داشته هست، اما ظهور و بروزی در جامعه یا فضای عمومی نداشته هست. آیا امروزه با توجه حضور زیادتر خانم ها در جامعه محتمل هست تنها خشونت نمود خارجی پیدا کرده باشد؟ نه اینطور نیست.

. پیشتر بچه ها تفریح داشتند، هم حالا وقت ها فراغت و تفریحی برای دخترهای و پسران تشریح نشده هست.

تاثیر رسانه و فضای سایبری در افزایش خشونت در دخترهای چقدر است؟  صفحه های مجازی نمی آیند آنان را ملزم به خشونت کنند.

.. و میزان مؤثری شان بر خشونت دخترهای سخن بزنیم.

.

یعنی شما منحصرا حکومت و دولت را در این مسئله موثر می دانید؟   آیا خشونت میان دخترهای افزایش یافته است؟