تاریخ: ۲۲:۱۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

  برای آژانس های مسافربری و باربری اینترنتی در گچساران هیچ نوع مجوزی صادر نشده و فعالیت های انها غیر مجاز هست. مدیر عامل ارگان اتوبوسرانی دوگنبدان اهتمام کرد: از سوی شورای ترافیک شهرستان و ارگان اتوبوسرانی گچساران هیچ نوع مجوزی برای آژانس های مسافربری و باربری اینترنتی صادر نشده هست.  در ماه سابق چندین تقاضا برای […]

  برای آژانس های مسافربری و باربری اینترنتی در گچساران هیچ نوع مجوزی صادر نشده و فعالیت های انها غیر مجاز هست.

مدیر عامل ارگان اتوبوسرانی دوگنبدان اهتمام کرد: از سوی شورای ترافیک شهرستان و ارگان اتوبوسرانی گچساران هیچ نوع مجوزی برای آژانس های مسافربری و باربری اینترنتی صادر نشده هست.  در ماه سابق چندین تقاضا برای راه اندازی تاکسی اینترنتی به ارگان اتوبوسرانی عرضه و در شورای ترافیک گچساران مطرح گردید.

مدیر عامل ارگان اتوبوسرانی دوگنبدان افزود: ارگان اتوبوسرانی گچساران نسبت به فعالیت تاکسی اینترنتی نسبت به دنبال کنندهی قضایی از سوی مراجع مربوطه اقدام خواهد کرد. 
انتهای پیام