گروه: زنان
تاریخ: ۱:۵۹ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

آ آفتاب نیوز : آذر منصوری، فعال حوزه خانم ها، در یادداشتی برای روزنامه ایران درج کرد: «مربی تایلندی برای حضور در سالن پیکارهای عرقگیر را مبدل به روسری کرده هست.» صرفا یک عکس از او قدر کفایت بود تا ما یک بار دیگر مات و مبهوت انگشت شگفتی به دهان دریافت کنیم و بمانیم […]

آ آفتاب نیوز : آذر منصوری، فعال حوزه خانم ها، در یادداشتی برای روزنامه ایران درج کرد: «مربی تایلندی برای حضور در سالن پیکارهای عرقگیر را مبدل به روسری کرده هست.» صرفا یک عکس از او قدر کفایت بود تا ما یک بار دیگر مات و مبهوت انگشت شگفتی به دهان دریافت کنیم و بمانیم که در مقابل این اقدام ناروا چه واکنشی نشان بدهیم؟
مبحث پوشش خانم ها ایران هم با دقت به همه آن چه در قانون و ارزشهای فرهنگی تشریح می شود، درکنار اختلاف نظرهایی که در راستای نوع مواجهه با آن وجود دارد، بعنوان یکی از قواعد گفته شده مطرح هست و طبیعی هست که هنگامی مربی کشوری که خود و تیم همراهش میهمان ایران می باشند، این قاعده را بر هم می زند، محور دقت و ایراد بخصوص خانم ها ایران قرار می گیرد و ضروری هست سبب این مشی را توضیح دهد و عذرخواهی کند و مدیران نیز ضروری هست پاسخگوی این سهل گویای باشند.
ولی نکته ارزشمند تر که نباید از نظرها دور بماند، ارزشی هست که نوع مواجهه با آن، نه صرفا آن ارزش را ارتقا نداده، لکن کار به محلی می رسد که بعضی اقدامات باعث وهن آن ارزش و جایگاه نیمی از جمعیت کشور می شود. پس از نزدیک به چهار دهه مواجهه بحث برانگیز با پوشش خانم ها ایران و گستره ای از واکنش هایی که بعضاً نه صرفا مددکار محافظت این ارزش نیست، لکن درباره های تحقیر خانم ها ایران را نیز به دنبال دارد – مثال های آن را میتوان در شبکه های برون مرزی و البته بیرون از کنترل های نظام دید – آیا به راستی زمان آن نرسیده هست که کارکرد خود را در این ۴۰ سال ارزیابی و لطمه شناسی کنیم؟ آیا زمان آن نرسیده که از خود بپرسیم چه طور مشی کرده ایم که در چنین مواقعی و در مواجهه با چنین اقداماتی ناروا انگشت شگفتی بر دهان می گیریم؟ چند سال پیش یکی از فرماندهان نیروی انتظامی مدعی شد اگر ما حجاب را آزاد کنیم، وضع حجاب در کشور ما از فلان کشورها بدتر می شود (نقل به مضمون). آیا خانم ها ایران و پوشش آنها مناسب این نوع نگاه غیر واقع بینانه توأم با سوءظن هستند؟»