تاریخ: ۱۴:۲۲ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
آموزش های تخصصی در اولویت برنامه های زندان های استان بوشهر قرار گیرد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از بوشهر، استاندار بوشهر با تاکید بر این مطلبو از دست ندید!  کیسه آشغال های دوستدار محیط زیست تولید گردیدند

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از بوشهر،

استاندار بوشهر با تاکید بر

این مطلبو از دست ندید!  محافظت و حفظ طبیعت مجازات شکارچیان