تاریخ: ۱۹:۲۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
آموزش باکتری های مهندسی شده برای پیوند بور و کربن

در حال حاضر، یک تیم تحقیقاتی از کلتک، باکتری هایی را تولید می کنند که توان دارد پیوندهای بور-کربن ایجاد کند؛ پیوندی که ایجاد آن تا به حال منحصرا در آزمایشگاه امکان پذیر بود. این قدرت تازه طیف گستردهی از ترکیبات شیمیایی را که میتوان با باکتری ها ایجاد کرد، فراهم می کند و راه […]

در حال حاضر، یک تیم تحقیقاتی از کلتک، باکتری هایی را تولید می کنند که توان دارد پیوندهای بور-کربن ایجاد کند؛ پیوندی که ایجاد آن تا به حال منحصرا در آزمایشگاه امکان پذیر بود.

این قدرت تازه طیف گستردهی از ترکیبات شیمیایی را که میتوان با باکتری ها ایجاد کرد، فراهم می کند و راه را برای تولید دوا ها و سایر مواد شیمیایی به نحو ساده تر و با هماهنگی زیادتر با محدوده زیست هموار می کند.

محققان کار خود را از سال سابق شروع کرده بودند، محلی که آنان باکتری هایی را مهندسی کردند که موفق شدند ترکیبات سیلیکون-کربن تولید کنند؛ پیوند دیگری که یافت آن به طور مرسوم در طبیعت غیرممکن هست.

آ

“ژیونگی هوانگ”، ما خوب ترین ابداعات طبیعت را به طرز متمایزی عرضه می کنیم.

محققان بر روی سیتوکروم c محققان بر روی سیتوکروم تمرکز کردند که یک پروتئین رایج است؛ ولی در این باره دارای یک گوناگونی ژن خاص بود.

سیتوکروم c یک هم پروتئین کوچک هست که در غشای داخلی میتوکندری یافت می شود و به خانواده سیتوکروم c اختصاص دارد.

سیتوکروم یک هم پروتئین کوچک هست که در غشای داخلی میتوکندری یافت می شود و به خانواده سیتوکروم اختصاص دارد. این پروتئین قابلیت اکسیداسیون و احیا را دارد؛ ولی به اکسیژن اتصال نمی یابد.

در آدم، این پروتئین از طریق ژن”CYCS” کد می شود.

ابتدا آنان ژنی را که این پروتئین را رمزگذاری می کنند، دگرگونی دادند و پس از ان DNA

هنگامی که باکتری ها موفق به ایجاد پیوندهای بور-کربن گردیدند، DNA آ

این مطلبو از دست ندید!  چشم‌اندازی از طبیعت دیدنی در «هیرمند» + فیلم

در آدم، این پروتئین از طریق ژن”” کد می شود.

ابتدا آنان ژنی را که این پروتئین را رمزگذاری می کنند، دگرگونی دادند و پس از ان را به سلول های باکتریایی جابه جا کردند.

موقعی که باکتری ها موفق به ایجاد پیوندهای بور-کربن گردیدند، آنان برای ترقی این قدرت از طریق محققان اصلاح گردید و ترقی یافت.

“جنیفر کان”، یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید: DNA محققان این روال را چندین بار تکرار کردند، ۶ نسخه متفاوت از پروتئین ها ساختند و تست آنان را در محدوده های کشت باکتری متفاوت انجام دادند. با گذشت وقت، آنان موفق شدند تولیدات خود را تا هنگامی که دارای باکتری هایی بودند که تا ۴۰۰ برابر در تولید ترکیبات در بر دارنده بور-کربن نسبت به تکنیک های تصنعی که بر بر اساس مرسوم مورد استفاده قرار می گرفت، تولید کننده تر بودند، اداره کردند. ولی ما توان داریم این کار را با دگرگونی DNA

در شیمی سنتی، اگر بخواهید کاری تازه انجام دهید، ضروری هست یک کاتالیزور شیمیایی را تماما از نو ایجاد کنید.

“فرانسیس آرنولد”، ولی ما توان داریم این کار را با دگرگونی انجام دهیم که به باکتری ها می گوید چه بسازند. تیم تحقیقاتی می گوید: ترکیبات در بر دارنده بور-کربن برای تامین دوا و سایر فرآورده ها و مساعدت گرفتن از باکتری ها برای این که برای ما سازندگی کنند، استفاده می شوند.

این تحقیق در مجله Nature

انتهای پیام