گروه: اخبار
تاریخ: ۱:۱۰ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
آمریکا ۱۴ شخصیت واقعی و حقوقی را در رابطه با ایران تحریم نمود

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، آمریکا ۱۴ شخصیت واقعی و حقوقی را در رابطه با ایران تحریم نمود. وزارت خزانه داری آمریکا با صادر کردن اطلاعیه ای این ۱۴ شخص و نهاد را به دستاویز رابطه با برنامه های موشکی و تسلیحاتی و علاوه بر این نقض مدعایی حقوق بشر تحریم نمود. […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، آمریکا ۱۴ شخصیت واقعی و حقوقی را در رابطه با ایران تحریم نمود.

وزارت خزانه داری آمریکا با صادر کردن اطلاعیه ای این ۱۴ شخص و نهاد را به دستاویز رابطه با برنامه های موشکی و تسلیحاتی و علاوه بر این نقض مدعایی حقوق بشر تحریم نمود.

..