گروه: سیاست
تاریخ: ۱۷:۴۱ :: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از سرویس سیاسی پایگاه ۵۹۸، شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست آمریکا جلسه‌ای اضطراری درباره آزمایش موشکی ایران تشکیل می‌دهد چرا که معتقد است این آزمایش موشکی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است. روحانی و ظریف در حالی صدور قطعنامه۲۲۳۱ را از افتخارات دولت عنوان می کردند که متن […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از سرویس سیاسی پایگاه ۵۹۸، شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست آمریکا جلسه‌ای اضطراری درباره آزمایش موشکی ایران تشکیل می‌دهد چرا که معتقد است این آزمایش موشکی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است.

روحانی و ظریف در حالی صدور قطعنامه۲۲۳۱ را از افتخارات دولت عنوان می کردند که متن این قطعنامه همانند متن برجام دارای تله های فراوان حقوقی است به عنوان نمونه بر اساس بند ۳ از بیانیه مستقل ضمیمه قطعنامه ایران به مدت هشت سال حتی اجازه تست و شلیک آزمایشی موشک‎های بالستیک و راهبردی خود که بخش مهمی از قدرت بازدارندگی کنونی کشور را تأمین می‎کند، نخواهد داشت.

این به معنای گره خوردن پرونده هسته‌ای به مباحث نظامی و مسائل موشکی بوده و به مدت ۸سال آزمایشات موشکی ایران تحت مکانیزم نظارت ویژه شورای امنیت است.

بر اساس بند ۶ بخش b ایران به مدت پنج سال حق خرید یا فروش سلاح را نخواهد داشت و همچنین از این پس کشورهای غربی در صورت سند‌سازی مبنی بر فروش سلاح‌های ایران به کشورهایی نظیر عراق و سوریه به راحتی می‌توانند علیه ایران اقدامات تحریمی و حتی «نظامی» انجام دهند چراکه چنین رفتاری به معنای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.

همچنین بند فوق به صورت تلویحی تاکید می کند که ایران نمی‌تواند متحدان خود در منطقه را تجهیز کند که معنای دیگر آن گره خوردن سیاست‌های منطقه‌ای ایران با پرونده هسته‌ای است.

سوال است که آقای ظریف چرا به تنظیم و امضای قطعنامه۲۲۳۱ تن داده در حالی که سراسر حفره حقوقی است همانند حفره های برجام که نه تنها تحریم ها را برنداشته بلکه مسیر را برای نقض های مکرر آن توسط طرف مقابل نیز هموار کرده است.

* محمد اسماعیلی