گروه: بلیط
تاریخ: ۱۶:۱۳ :: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
آمار تماشاگران ۱۰ نمایش روی صحنه تا ۱۲ مرداد اعلام گردید

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، برای این نمایش ۸۵۳ بلیط تمام بها ، ۱۵۴۳ بلیط نیم بها ، ۱۶۸۱ بلیط تخفیف دار و ۱۴۷۰ بلیط میهمان عرضه شده هست. برای این نمایش ۲۷۸ بلیط تمام بها ، ۷۱ بلیط نیم بها ، ۱۲۹ بلیط تخفیف دار و ۲۴۵ بلیط میهمان عرضه […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، برای این نمایش ۸۵۳ بلیط تمام بها ، ۱۵۴۳ بلیط نیم بها ، ۱۶۸۱ بلیط تخفیف دار و ۱۴۷۰ بلیط میهمان عرضه شده هست.

برای این نمایش ۲۷۸ بلیط تمام بها ، ۷۱ بلیط نیم بها ، ۱۲۹ بلیط تخفیف دار و ۲۴۵ بلیط میهمان عرضه شده که در گیشه به رقم ۱۲۵ میلیون و ۱۰ هزار ریال دست یافته هست.

این نمایش در ۱۱ اجرایی که تا ۱۲ مرداد داشته میزبان ۴۳۷ تماشاگر بوده هست. برای این نمایش ۱۲۹ بلیط تمام بها ، ۵۷ بلیط نیم بها ، ۶۲ بلیط تخفیف دار و ۱۸۹ بلیط میهمان صادر گردیده هست. این نمایش در گیشه ۶۲ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال دارد.

این نمایش نیز در ۱۱ اجرایی که داشته میزبان ۳۷۲ تماشاگر بوده هست. برای آن ۱۱۷ بلیط تمام بها ، ۲۹ بلیط نیم بها ، ۴۹ بلیط تخفیف دار و ۱۷۷ بلیط میهمان عرضه شده که در گیشه مبلغ ۵۱ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال برایش ثبت شده هست.

برای این نمایش ۸۰ بلیط تمام بها ، ۱۸ بلیط نیم بها ، ۲۱ بلیط تخفیف دار و ۲۳۱ بلیط میهمان راارئه شده که در مجموع ۳۵۰ تماشاگر را دربردارنده می گردد. گیشه این نمایش ۳۱ میلیون و ۷۴۰ هزار ریال ثبت شده هست.

این مطلبو از دست ندید!  چه طور بلیت بازی های ایران در جام ملت های قاره آسیا را تهیه کنیم؟

برای این نمایش ۷۱ بلیط تمام بها ، ۲ بلیط نیم بها ، ۶۶ بلیط تخفیف دار و ۲۳۲ بلیط میهمان عرضه شده و گیشه آن ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال ثبت شده هست.

برای نمایش آقا دلبر از تاریخ ۷ تا ۱۲ مرداد ماه جاری ۱۸ بلیط تمام بها ، ۱۰۸ بلیط نیم بها ، ۱۷۴ بلیط تخفیف و ۴۷۴ بلیط میهمان برای ۷۷۴ تماشاگر عرضه شده هست. گیشه این نمایش ۵۰ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال بوده هست.

نمایش افرا به کارگردانی سهیل ساعی نیز در این بازه زمانی میزبان ۳۴۱ تماشاگر بوده که ۱۵ بلیط تمام بها ، ۲۸ بلیط نیم بها ، ۲۳۱ بلیط تخفیف دار و ۶۷ بلیط میهمان را دربردارنده می گردد. گیشه این نمایش ۴۹ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال ثبت شده هست.

برای این نمایش ۱۶۴۹ بلیط تمام بها ، ۶۱۲ بلیط نیم بها ، ۱۸۳ بلیط تخفیف دار و ۲۶۷ بلیط میهمان عرضه شده هست. این نمایش در گیشه ۳۷۵ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال دارد.

برای این نمایش ۲۱۹۲ بلیط تمام بها ، ۶۱۴ بلیط نیم بها ، ۴۱۷ بلیط تخفیف دار و ۴۷۶ بلیط میهمان عرضه شده هست. این نمایش ۵۱۰ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال در گیشه دارد.