گروه: بلیط
تاریخ: ۱۶:۱۳ :: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
آمار تماشاگران ۱۰ نمایش روی صحنه تا ۱۲ مرداد اعلام گردید

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، برای این نمایش ۸۵۳ بلیط تمام بها ، ۱۵۴۳ بلیط نیم بها ، ۱۶۸۱ بلیط تخفیف دار و ۱۴۷۰ بلیط میهمان عرضه شده هست. برای این نمایش ۲۷۸ بلیط تمام بها ، ۷۱ بلیط نیم بها ، ۱۲۹ بلیط تخفیف دار و ۲۴۵ بلیط میهمان عرضه […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، برای این نمایش ۸۵۳ بلیط تمام بها ، ۱۵۴۳ بلیط نیم بها ، ۱۶۸۱ بلیط تخفیف دار و ۱۴۷۰ بلیط میهمان عرضه شده هست.

برای این نمایش ۲۷۸ بلیط تمام بها ، ۷۱ بلیط نیم بها ، ۱۲۹ بلیط تخفیف دار و ۲۴۵ بلیط میهمان عرضه شده که در گیشه به رقم ۱۲۵ میلیون و ۱۰ هزار ریال دست یافته هست.

این نمایش در ۱۱ اجرایی که تا ۱۲ مرداد داشته میزبان ۴۳۷ تماشاگر بوده هست. برای این نمایش ۱۲۹ بلیط تمام بها ، ۵۷ بلیط نیم بها ، ۶۲ بلیط تخفیف دار و ۱۸۹ بلیط میهمان صادر گردیده هست. این نمایش در گیشه ۶۲ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال دارد.

این نمایش نیز در ۱۱ اجرایی که داشته میزبان ۳۷۲ تماشاگر بوده هست. برای آن ۱۱۷ بلیط تمام بها ، ۲۹ بلیط نیم بها ، ۴۹ بلیط تخفیف دار و ۱۷۷ بلیط میهمان عرضه شده که در گیشه مبلغ ۵۱ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال برایش ثبت شده هست.

برای این نمایش ۸۰ بلیط تمام بها ، ۱۸ بلیط نیم بها ، ۲۱ بلیط تخفیف دار و ۲۳۱ بلیط میهمان راارئه شده که در مجموع ۳۵۰ تماشاگر را دربردارنده می گردد. گیشه این نمایش ۳۱ میلیون و ۷۴۰ هزار ریال ثبت شده هست.

برای این نمایش ۷۱ بلیط تمام بها ، ۲ بلیط نیم بها ، ۶۶ بلیط تخفیف دار و ۲۳۲ بلیط میهمان عرضه شده و گیشه آن ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال ثبت شده هست.

برای نمایش آقا دلبر از تاریخ ۷ تا ۱۲ مرداد ماه جاری ۱۸ بلیط تمام بها ، ۱۰۸ بلیط نیم بها ، ۱۷۴ بلیط تخفیف و ۴۷۴ بلیط میهمان برای ۷۷۴ تماشاگر عرضه شده هست. گیشه این نمایش ۵۰ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال بوده هست.

نمایش افرا به کارگردانی سهیل ساعی نیز در این بازه زمانی میزبان ۳۴۱ تماشاگر بوده که ۱۵ بلیط تمام بها ، ۲۸ بلیط نیم بها ، ۲۳۱ بلیط تخفیف دار و ۶۷ بلیط میهمان را دربردارنده می گردد. گیشه این نمایش ۴۹ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال ثبت شده هست.

برای این نمایش ۱۶۴۹ بلیط تمام بها ، ۶۱۲ بلیط نیم بها ، ۱۸۳ بلیط تخفیف دار و ۲۶۷ بلیط میهمان عرضه شده هست. این نمایش در گیشه ۳۷۵ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال دارد.

برای این نمایش ۲۱۹۲ بلیط تمام بها ، ۶۱۴ بلیط نیم بها ، ۴۱۷ بلیط تخفیف دار و ۴۷۶ بلیط میهمان عرضه شده هست. این نمایش ۵۱۰ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال در گیشه دارد.