گروه: بلیط
تاریخ: ۱۶:۲۰ :: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
آمار تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی تا ۲۱ دی اعلام گردید

– خبر ها فرهنگی – به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، ارتباطات عمومی اداره کل هنرهای نمایشی آمار تفکیکی سالن‌های را از تاریخ شروع اجراهایی که هم حالا روی صحنه دارد تا ۲۱ دی، به توصیف زیر اعلام نمود: نمایشی که اجرای خود را از ۱۴ دی شروع کرده  و طی هفت […]

– خبر ها فرهنگی –

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، ارتباطات عمومی اداره کل هنرهای نمایشی آمار تفکیکی سالن‌های را از تاریخ شروع اجراهایی که هم حالا روی صحنه دارد تا ۲۱ دی، به توصیف زیر اعلام نمود:

نمایشی که اجرای خود را از ۱۴ دی شروع کرده  و طی هفت اجرایی که با بلیط ۵۰۰ هزار ریالی پشت سر گذاشته، میزبان ۱۴۳۳ تماشاگر بوده هست. از این ۱۴۳۳ تماشاگر، ۳۷۱ نفر با بلیط تمام‌بها، ۵۰ نفر با بلیط نیم‌بها، ۴۷۸ نفر با بلیط تخفیف‌دار و ۵۳۴ نفر با بلیط مهمان به تماشای این اثر نشسته‌اند تا در گیشه آن، رقم ۳۶۴ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال ثبت گردد.

این ۲۳۶ تماشاگر، ۱۸۸ بلیط تمام‌بها خریده‌اند و در غیاب بلیط نیم‌بها و تخفیف‌دار، ۴۸ نفر نیز مهمان بوده‌اند. بدین ترتیب در گیشه این اثر با نرخ بلیط ۴۰۰ هزار ریال، رقم ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به ثبت دست یافته هست.

« برای این نمایش ۵۷ بلیط تمام‌بها، هفت بلیط نیم‌بها، ۹۱ بلیط با تخفیف و ۸۸ بلیط مهمان عرضه شده هست. در گیشه این اثر با نرخ بلیط ۳۰۰ هزار ریال، رقم ۳۹ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال ثبت شده هست.

« از این ۱۵۶ نفر، در غیاب بلیط نیم‌بها، ۴۷ بلیط تمام‌بها، ۴۶ بلیط تخفیف‌دار و ۶۳ بلیط مهمان عرضه شده هست و بدین ترتیب در گیشه آن با بهای بلیط ۳۰۰ هزار ریال، رقم ۲۵ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال به ثبت دست یافته هست.

« برای این نمایش با نرخ بلیط ۳۰۰ هزار ریال، و در غیاب بلیط نیم‌بها، ۳۶ بلیط تمام‌بها، ۸۸ بلیط تخفیف‌دار و ۳۴ بلیط مهمان عرضه شده هست تا در گیشه آن رقم ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال ثبت گردد.

این مطلبو از دست ندید!  عرضه بلیت قطار‌های نیمه دوم تابستان از فردا آغاز می‌شود

««برفک» نیز اجرای خود را همزمان با «کالبدشکافی» شروع نمود و طی سه اجرا میزبان ۷۳ نفر بود که دربردارنده ۱۰ بلیط تمام‌بها، چهار بلیط نیم‌بها، ۱۴ بلیط تخفیف‌دار و ۴۵ بلیط مهمان هست. در گیشه این اثر با نرخ بلیط ۳۰۰ هزار ریال، رقم شش میلیون و ۹۶۰ هزار ریال ثبت شده هست. 

2302 2302 نفری که ۵۰۲ نفرشان بلیط تمام‌بها، ۹۶۵ نفرشان بلیط نیم‌بها، ۸۷ نفرشان بلیط تخفیف‌دار و ۷۴۸ نفرشان بلیط مهمان گرفته‌اند و در مجموع با بلیط ۲۵۰ هزار ریالی، رقم ۲۶۳ میلیون و ۶۷۵ هزار ریال را در گیشه ثبت کرد.

از این میان ۱۱۳۶ بلیط تمام‌بها، ۸۹۵ بلیط نیم‌بها، ۲۴۳ بلیط تخفیف‌دار و ۱۱۸۳ بلیط مهمان عرضه گردید تا با بهای بلیط ۲۵۰ هزار ریالی، رقم ۴۴۴ میلیون و ۴۷۵ در گیشه ثبت گردد.  

برای این نمایش ۶۷۱ بلیط تمام‌بها، ۱۵۵ بلیط نیم‌بها، ۴۰ بلیط تخفیف‌دار و ۲۳۲ بلیط مهمان صادر گردیده هست تا با بهای بلیط ۲۰۰ هزار ریال، رقم ۱۵۵  میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در گیشه‌اش ثبت گردد.

از این ۶۷۲ تماشاگر، ۳۰۲ بلیط تمام‌بها، ۷۹ بلیط نیم‌بها، ۱۰۱ بلیط تخفیف‌دار و ۱۹۰ بلیط مهمان دریافت کرده‌اند تا با بهای بلیط ۲۰۰ هزار ریال، رقم ۸۳ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال را در گیشه ثبت نماید.