گروه: بلیط
تاریخ: ۱۴:۴۹ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
آمار تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی تا ۱۴ دی منتشز شد

– خبر ها فرهنگی – به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، ارتباطات عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اطلاع داد مجموعه تئاتر شهر آمار تفکیکی خود را از تاریخ آغاز اجراهایی که هم حالا روی صحنه دارد تا ۱۴ دی، به توصیف زیر اعلام نمود: نمایش «فاندو و لیز» به کارگردانی هوشمند هنرکار […]

– خبر ها فرهنگی –

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ، ارتباطات عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اطلاع داد مجموعه تئاتر شهر آمار تفکیکی خود را از تاریخ آغاز اجراهایی که هم حالا روی صحنه دارد تا ۱۴ دی، به توصیف زیر اعلام نمود:

نمایش «فاندو و لیز» به کارگردانی هوشمند هنرکار اجرای خود را از ۱۶ دی آغاز نموده و طی ۲۳ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۱۰۰۳ تماشاگر بوده هست. برای این نمایش ۲۳۶ بلیط تمام‌بها، ۲۶۹ بلیط نیم‌بها، ۱۲بلیط با تخفیف و ۴۸۶ بلیط مهمان عرضه شده هست. در گیشه این اثر با نرخ ۳۰ هزار تومان، رقم ۱۱۴ میلیون و ۳۰ هزار ریال ثبت شده هست.

نمایش «پرومته طاعون» به کارگردانی شهاب آگاهی از ۱۸ دی روی صحنه رفته و طی ۲۲ اجرا میزبان ۱۷۲۲ تماشاگر بوده هست. برای این نمایش ۹۳۱ بلیط تمام‌بها، ۲۰۰ بلیط نیم‌بها، ۷۱ بلیط با تخفیف و ۵۲۰ بلیط مهمان عرضه شده هست. در گیشه این اثر با نرخ ۳۰ هزار تومان رقم ۳۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال به ثبت دست یافته هست.

در تماشاخانه قشقایی نمایش «مردی به اسم دایک» به کارگردانی مهدی میامی طی ۲۴ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۱۱۶۳ تماشاگر بوده هست. برای این نمایش ۵۱۶ بلیط تمام‌بها، ۳۱ بلیط نیم‌بها، ۲۵ بلیط با تخفیف و ۵۹۱ بلیط میهمان عرضه شده هست. در گیشه این اثر با نرخ ۳۰ هزار تومان رقم ۱۶۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال ثبت شده هست.

در تماشاخانه سایه نمایش «خرده نان» به کارگردانی کوروش سلیمانی که اجرای خود را از ۱۶ دی آغاز نموده طی ۳۱ اجرا که پشت سر گذاشته میزبان ۲۲۳۱ تماشاگر بوده هست. برای این نمایش ۱۳۸۵ بلیط تمام‌بها، ۲۰۴ بلیط نیم‌بها، ۷۷ بلیط تخفیف‌دار و ۵۶۵ بلیط مهمان عرضه شده هست. در گیشه این اثر با نرخ ۳۰ هزار تومان رقم ۴۶۴ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال ثبت شده هست.

در پلاتو اجرا نمایش «ایستگاه ابری» به کارگردانی علیرضا کلاهچیان که از ۲۷ دی روی صحنه رفته هست طی ۱۵ اجرا که پشت سر گذاشته میزبان ۴۳۴ تماشاگر بوده هست. برای این نمایش ۱۹۶ بلیط تمام‌بها، ۵۸ بلیط تخفیف‌دار و ۱۸۰ بلیط مهمان عرضه شده هست. در گیشه این اثر با نرخ ۱۵ هزار تومان رقم ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ثبت شده هست.

تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی خود را به توصیف زیر اعلام نمود:

این تماشاخانه از ۱۹ دی پذیرای نمایش «بنگاه تئاترال» به کارگردانی نسیم تاجی بوده که  1428 تماشاگر داشته هست. برای این نمایش ۴۸۶ بلیط تمام‌بها، ۳۶۹ بلیط نیم‌بها، ۷۸ بلیط تخفیف‌دار و ۴۹۵  بلیط مهمان عرضه شده هست و که جمع گیشه آن ۱۸۳ میلیون و ۸۲۵ هزار ریال ثبت شده هست.

علاوه بر این نمایش «قحط الرجال» به کارگردانی محمدرضا آزادفر تاحالا در ۲۰ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۲۷۷۰ تماشاگر بوده هست. برای این نمایش ۹۷۲ بلیط تمام بها، ۶۳۳ بلیط نیم‌بها، ۲۴۳ بلیط تخفیف‌دار و ۹۲۲ بلیط مهمان عرضه شده هست و رقم حاصله از گیشه آن ۳۷۰ میلیون و ۷۲۵ هزار ریال هست. 

سر انجام تالار هنر آمار دو نمایش خود را این چنین اعلام نمود:

  نمایش «عمو پامبل» به کارگردانی مهدی قلعه که ۱۰ اجرای خود را پشت سر گذاشته پذیرای ۶۲۵ تماشاگر بوده هست. برای این نمایش ۳۸۸ بلیط تمام‌بها، ۷۶ بلیط نیم‌بها، ۲۹ بلیط تخفیف‌دار و ۱۳۲ بلیط مهمان صادر گردیده هست. این نمایش با بلیط ۲۰ هزار تومان در گیشه ۸۹  میلیون و ۵۵۰ هزار ریال فروش داشته هست.

برای این نمایش ۱۹۵ بلیط تمام‌بها، ۳۴ بلیط نیم‌بها، ۴۸ بلیط تخفیف‌دار و ۱۳۱ بلیط مهمان صادر گردیده هست. این نمایش با بلیط ۲۰ هزار تومانی در گیشه ۴۹ میلیون و ۶۰۰هزار ریال فروش داشته هست.