تاریخ: ۱۳:۵۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
آماده سازی بیمارستان آیت الله صدوقی سپاه اصفهان