تاریخ: 11:24 :: 2019/11/11
آقای روحانی! در دولت شما میلیارد‌ها دلار گم شده

برترین‌ها: حسینی، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد از سخنان رئیس جمهور درباره پرونده فساد میلیاردی انتقاد کرد.

برترین‌ها: حسینی، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد از سخنان رئیس جمهور درباره پرونده فساد میلیاردی انتقاد کرد.

آقای روحانی! در دولت شما میلیارد‌ها دلار گم شده