تاریخ: ۱۶:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
آقای دوربینی بازیگر فیلم سعید سهیلی

سعید سهیلی کارگزدان سینما و تلویزیون گفت: با افتخار از حسین نمازی معروف به آقای دوربینی برای حضور مقابل دوربین فیلم بعدی ام دعوت می کنم.   این مطلبو از دست ندید!  صادر کردن مجوز شکار، آتش تخلف های را شعله ورتر می کند

سعید سهیلی کارگزدان سینما و تلویزیون گفت: با افتخار از حسین نمازی معروف به آقای دوربینی برای حضور مقابل دوربین فیلم بعدی ام دعوت می کنم.

 

آقای دوربینی بازیگر فیلم سعید سهیلی

این مطلبو از دست ندید!  فیلم/ خراب کردن طبیعت با مجوزهای غیرقانونی!