تاریخ: ۱۴:۲۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
آغاز مرحله تعلیمی اکثر از ۲۴۰ پولیس خانم افغان در ترکیه

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان،  به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  ، یک دورۀ تعلیمی برای اکثر از ۲۴۰ مأمور پولیس خانم افغان روز گذشته در ترکیه شروع گردید. این دورۀ تعلیمی چهار ماه ادامه خواهد یافت. در سال‌های سابق نزدیک به سه هزار پولیس افغان […]

آغاز مرحله تعلیمی اکثر از ۲۴۰ پولیس خانم افغان در ترکیهبه گزارش راهنمای سفر من به نقل از  حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان،  به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  ، یک دورۀ تعلیمی برای اکثر از ۲۴۰ مأمور پولیس خانم افغان روز گذشته در ترکیه شروع گردید. این دورۀ تعلیمی چهار ماه ادامه خواهد یافت.

در سال‌های سابق نزدیک به سه هزار پولیس افغان در ترکیه تعلیم دیده‌اند.

تطبیق قانون بدون موجودیت پولیس دشوار هست.

این مطلبو از دست ندید!  شوری کارون؛ حاصل یورش چندجانبه انسان، صنعت و طبیعت