گروه: شغل
تاریخ: ۱۵:۱۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
آغازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی/سهم خراسان شمالی۳۸۰میلیاردتومان

وی قسمت خراسان شمالی از این تسهیلات را ۳۸۰ میلیارد تومان و با بهره ۶ درصد بیان کرد و اضافه کرد: تقاضا کنندگان جهت ثبت نام و دریافت این تسهیلات به دستگاه های متولی مراجعه کنند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تبیین کرد: توانمندسازی و عرضه تعلیم های مربوط با کارآفرینی برای […]

وی قسمت خراسان شمالی از این تسهیلات را ۳۸۰ میلیارد تومان و با بهره ۶ درصد بیان کرد و اضافه کرد: تقاضا کنندگان جهت ثبت نام و دریافت این تسهیلات به دستگاه های متولی مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تبیین کرد: توانمندسازی و عرضه تعلیم های مربوط با کارآفرینی برای تقاضا کنندگان دریافت تسهیلات در جهت افزایش بهره وری از رویکردهای ما هست.

وی با اشاره به شناسایی ۹ رسته اقتصادی پراشتغال در خراسان شمالی به منظور پرداخت تسهیلات یارانه ای ۲ تا ۷ درصد، تبیین کرد: در این قسمت نیز در این قسمت نیز ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی اشاره ای نیز به ۲۰ میلیارد تومان ارزش تسهیلات شغل ها خانگی داشت بیان کرد: ۴۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات کم بهره به منظور پیشرفت روستایی در سال جاری به استان تعلق پیداکرده و در سال تولید و اشتغال زیادتر دقت ها به این مسئله های معطوف شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی اشاره ای نیز به ۲۰ میلیارد تومان ارزش تسهیلات شغل ها خانگی داشت بیان کرد: ۴۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات کم بهره به منظور پیشرفت روستایی در سال جاری به استان تعلق پیداکرده و در سال تولید و اشتغال زیادتر دقت ها به این مسئله های معطوف شده هست.

نوری بابیان اینکه برای تحقق اقتصاد پایداریی ضروری هست کارآفرینی در اولویت برنامه ها قرار بگیرد، گفت: نگاه به کارآفرینی ضروری هست فراتر از وظیفه ذاتی و ارگانی باشد.