تاریخ: ۹:۳۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
“آتیلا پسیانی” از دلایل بیکاری هنرمندان عرصه سینما می گوید

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز، آتیلاپسیانی در مورد بیکاری کارگردانان، تهیه کنندگان و هنرمندان متاثر از تکثیر و کپی غیرمجاز گفته بود: اثرگذاریی که تکثیر سی دی های غیرمجاز در صنعت سینما دارد در مقابل عوامل دیگر قدر بسیاری نیست در واقعیت این قاچاق زیادتر به سرمایه‌ی ما آسیب می زند، […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز،

آتیلاپسیانی در مورد بیکاری کارگردانان، تهیه کنندگان و هنرمندان متاثر از تکثیر و کپی غیرمجاز گفته بود: اثرگذاریی که تکثیر سی دی های غیرمجاز در صنعت سینما دارد در مقابل عوامل دیگر قدر بسیاری نیست در واقعیت این قاچاق زیادتر به سرمایه‌ی ما آسیب می زند، متاسفانه تاثیر کارکرد حال حاضر قسمت دولتی و موسسات ذی‌ربط برعدم تامین امنیت آتیلاپسیانی در مورد بیکاری کارگردانان، تهیه کنندگان و هنرمندان متاثر از تکثیر و کپی غیرمجاز گفته بود: اثرگذاریی که تکثیر سی دی های غیرمجاز در صنعت سینما دارد در مقابل عوامل دیگر قدر بسیاری نیست در واقعیت این قاچاق زیادتر به سرمایه‌ی ما آسیب می زند، متاسفانه تاثیر کارکرد حال حاضر قسمت دولتی و موسسات ذی‌ربط برعدم تهیه امنیت حرفهی می گذارند زیاد زیادتر هست.

این بازیگر اضافه کرد: در حال حاضر کم بودن شمار سینماها در مقابل عرضه‌ی فیلم هایمان عامل موثر در بیکاری است؛ به جز چند کارگردان به دیگر کارگردانان چند سال یکبار فرصت اکران می رسد! کجا پشتیبانی شده که سینما بسازند؟ قسمت دولتی توان دارد از بخش خصوصی این بازیگر اضافه کرد: در حال حاضر کم بودن شمار سینماها در مقابل عرضه‌ی فیلم هایمان عامل موثر در بیکاری است؛ به جز چند کارگردان به دیگر کارگردانان چند سال یکبار فرصت اکران می رسد! کجا پشتیبانی شده که سینما بسازند؟ قسمت دولتی توان دارد از قسمت خصوصی پشتیبانی کند و برای آن تسهیلاتی به وجود آورد که آنان سینما بسازند.

وی اضافه کرد: قانون کپی رایت در کشور ما اگر دقیقاً همان ترجمه قانون کپی رایت دنیای باشد که اصطلاحا به آن “Copyright” اظهار می کنند، در واقعیت اگر دربردارنده همان استانداردهای دنیای گردد هیچ احتیاجی به بازبینی ندارد در شرطها حال حاضر در کشور ما قانون کپی رایت وی اضافه کرد: قانون کپی رایت در کشور ما اگر دقیقاً همان ترجمه قانون کپی رایت دنیای باشد که اصطلاحا به آن “Copyright” اظهار می کنند، در واقعیت اگر دربردارنده همان استانداردهای دنیای گردد هیچ احتیاجی به بازبینی ندارد در شرطها حال حاضر در کشور ما قانون کپی رایت رعایت نمی توان.

این مطلبو از دست ندید!  اینفو جمعه///بهترین خاصیت آناناس برای سلامتی و معالجه+اینفوگرافی

پسیانی دنبال کرد: بعنوان مثال بنده یک سریال برای تلویزیون بازی می کنم، این سریال چندین بار از تلویزیون توزیع می گردد، چه فردی دنبال این هست که هر بار که توزیع می گردد من ضروری هست دستمزد بگیرم؟ نه به اندازه‌ی بار اول، ولی به میزانی متناسب برای دفعات بعدی توزیع، ضروری هست دستمزد پسیانی دنبال کرد: بعنوان مثال بنده یک سریال برای تلویزیون بازی می کنم، این سریال چندین بار از تلویزیون توزیع می گردد، چه فردی دنبال این هست که هر بار که توزیع می گردد من ضروری هست دستمزد بگیرم؟ نه به اندازه‌ی بار اول، ولی به میزانی متناسب برای دفعات بعدی توزیع، ضروری هست دستمزد گرفته گردد.

بازیگر فیلم «سیانور» گفته بود: ضروری هست دقت کنیم که در کشور ما اصلا قانون کپی رایت اجرا نشده هست. اگراستانداردهای این قانون دنیای رعایت گردد حقوق آ

وی گفت: دقت برخوردار باشید نقش نیروی انتظامی

بازیگر فیلم «نگار» دنبال کرد: صرفاً جمع آوری این CD ها و DVD ها خیلی راهکار تاثیرگذاری نیست البته به جای خودش ضروری هست ولی خوب تر هست با انتصاب دوربین بازیگر فیلم «نگار» دنبال کرد: صرفاً جمع آوری این CD ها و DVD ها خیلی راهکار تاثیرگذاری نیست البته به جای خودش ضروری هست ولی خوب تر هست با انتصاب دوربین های مادون قرمز در سینماها بدون اینکه به تماشاگران آسیب ای بزند در تاریکی متوجه گردند که چه فردی مخفیی فیلم می گیرد گرچه هم حالا هر کپی‌ای که در بازار غیرمجاز وجود دارد اصلا و ابداً ضبط شده از روی پرده‌ی سینما نیست که مشخص می کند به راحتی نسخه ای در اختیار شخصی قرار گرفته و اینگونه رایت و تکثیر شده هست.

بازیگر مجموعه تلویزیونی «پرده نشین» گفت: وزارت ارشاد

org