سورتمه سواری در حیران مه آلود و زیبا

سورتمه سواری در حیران مه آلود و زیبا در خرداد ماه سال 1394 سورتمه حیران به عنوان بزرگ ترین سورتمه ایران افتتاح شد. مجموع هزینه احداث سورتمه حیران رحدود 8 میلیارد تومان امی باشد که این هزینه شامل هزینه خرید تجهیزات این سورتمه به ارزش 5/1 میلیون یورو می شود. این پروژه تعداد 25 نفر اشتغال زایی  داشته […]

سورتمه سواری در حیران مه آلود و زیبا

در خرداد ماه سال 1394 سورتمه حیران به عنوان بزرگ ترین سورتمه ایران افتتاح شد. مجموع هزینه احداث سورتمه حیران رحدود 8 میلیارد تومان امی باشد که این هزینه شامل هزینه خرید تجهیزات این سورتمه به ارزش 5/1 میلیون یورو می شود. این پروژه تعداد 25 نفر اشتغال زایی  داشته است.

قیمت بلیت این سورتمه را 12 هزار تومان اعلام شده است. کابین های سورتمه حیران تک نفره است و سرنشین آن با یک ترمز دستی می تواند سرعت آن را کنترل کند.

دهکده توریستی با ترکیبی از تله کابین، سورتمه، کارتینگ، کافی شاپ، رستوران، سینمای 6 بعدی و غیره در مجموع 300 نفر را مشغول به کار کرده است که آمار قابل توجهی از نظر اشتغال زایی در منطقه به شمار می رود.

2016-09-02-17-24-472016-09-02-17-23-51 2016-09-02-17-29-17 2016-09-02-17-27-28 2016-09-02-16-56-02 2016-09-02-17-24-24