تاریخ: ۴:۲۸ :: ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
سنگ محراب، افسانه یا واقعیت زرتشت در سبلان

سنگ محراب، افسانه یا واقعیت زرتشت در سبلان سنگ معروف محراب داشی (سنگ محراب) در قسمت شمالی قله سلطان  و در مسیر جبهه ی اصلی یعنی شمال شرقی واقع است که در کتاب معجم البلدان به قبور حضرت حامد (گائوماته زرتشت) و حضرت هود پیامبر(سپیتمه جمشید) در زیر این سنگ اشاره شده است.  گویند سنگ محراب  […]

سنگ محراب، افسانه یا واقعیت زرتشت در سبلان

سنگ معروف محراب داشی (سنگ محراب) در قسمت شمالی قله سلطان  و در مسیر جبهه ی اصلی یعنی شمال شرقی واقع است که در کتاب معجم البلدان به قبور حضرت حامد (گائوماته زرتشت) و حضرت هود پیامبر(سپیتمه جمشید) در زیر این سنگ اشاره شده است.  گویند سنگ محراب  محل عبادت زرتشت بوده است .2016-09-08-12-28-45

بلندترین قله سبلان با ارتفاع ۴۸۱۱ متر “سلطان ساوالان” نام دارد. ای قله اصلی و دهانه آتشفشان سبلان است.2016-09-08-11-30-05

طبق اسناد موجود و روایات، زرتشت پیامبر در ۶۴۰ سال قبل از میلاد (۲۶۴۸ سال پیش) در آذربایجان تولد یافت و هنگامی که به ۳۰ سالگی رسید، زادگاه خود را ترک گفته و به کوهی رفت. در این کوه بود که او از خرد خویش برخوردار شد و درآن ۱۰ سال، از تنهایی خسته نشد تا این که دلش دگرگون شد. در این باره ذکریای قزوینی می‌نویسد: « زردشت از شیز (شهری در کنار دریاچه چیچست ارومیه) به ساوالان رفت و در آن جا عزلت اختیار کرد و کتابی موسوم به اوستا آورد»2016-09-08-12-30-47

سنگ محراب، افسانه یا واقعیت زرتشت در سبلان

سنگ محراب، افسانه یا واقعیت زرتشت در سبلان