گروه: مسافرت
تاریخ: ۷:۵۶ :: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

دیشب در رادیو ، علیه خرید هواپیمای نو صحبت می کردند. این که کشوری؛ بعد از ۳۷ سال بعد از بارها سقوط هواپیماهای فرسوده بعد از کشته شدن تعداد زیادی از شهروندانش در سوانح هواییبعد از زمینگیر شدن نیمی از هواپیماهایشبعد از سال ها التماس به شرکت های دست چندم که هواپیماهای قدیمی تان را […]

دیشب در رادیو ، علیه خرید هواپیمای نو صحبت می کردند.
این که کشوری؛
بعد از ۳۷ سال
بعد از بارها سقوط هواپیماهای فرسوده
بعد از کشته شدن تعداد زیادی از شهروندانش در سوانح هوایی
بعد از زمینگیر شدن نیمی از هواپیماهایش
بعد از سال ها التماس به شرکت های دست چندم که هواپیماهای قدیمی تان را به ما بفروشید
بعد از …
بتواند هواپیمای نو بخرد، حتماً اتفاق خوبی است ولی چون دولت روحانی توانسته تحریم ها را بشکند و بر خلاف قبل که هواپیمای فرسوده می خریدند، هواپیمای نو وارد کشور کند، بعضی ها عزادار شده اند و بنی اسرائیل وار، بهانه گیری می کنند.

این جماعت بهانه گیر کینه جو، مرا یاد این دو بیت از مرحوم مهدی اخوان ثالت انداخت که گویا اینان را دیده و سروده است:

 بیکــارگان عاطـل و باطـل نشسته‌ای          کــز کـار کـردنِ دگـــران رنـج مــی‌برند
از آنچه جُستنی است نجویند غیر عیب         وز آنچه خوردنی‌ست فقط غبطه مـی‌خورند